Informacje dodatkowe
Klauzule informacyjne

ścieżka:  BIP > Informacje dodatkowe > Klauzule informacyjne
Ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeDowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeUrząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzePodatki od nieruchomości, rolny, leśny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umów cywilnoprawnych

Rejestr umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie