ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
ESP na ePUAP /m10l7e7ywm/skrytka lub /m10l7e7ywm/SkrytkaESP 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.
Zamówienia publiczne

Zmiana treśc ogłoszenia przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Przetarg na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

Przetarg na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Przetarg na roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borki – Zaolzie, Zachybie i Cierchy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (unieważniony)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018

Przetarg na roboty budowlane - termomodernizacja budynków i rozbudowa budynku (Unieważniony)

Przetarg na zakup samochodu ciężarowego używanego wraz z osprzętem komunalnym

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Mniów ul. Gajowa
Inne ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wyniki badania wody

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Taryfy opłat za wodę i ścieki na rok 2018

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

Wyniki badania wody

Wyniki badania wody

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w m. Grzymałków

Informacja o przygotowywaniu inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 348008T Zaborowice - Pielaki - Gać, odcinek Pielaki do piaskowni

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym
Wybory samorządowe 2018