ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
ESP na ePUAP /m10l7e7ywm/skrytka lub /m10l7e7ywm/SkrytkaESP 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju

nr 22 w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w przypadku jego nieobecności

Zastępca Wójta, w pokoju nr 21.

Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują

interesantów w każdą środę w godzinach: 10:30 - 12:30 w pokoju nr 17.
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Elektryk-konserwator w GZUK w Mniowie

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Mniowie

Zamówienia publiczne

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Przetarg na przebudowę drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 273 w m. Wólka Kłucka

Przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z gminy Mniów, uczestniczących w projekcie pn.: »Szkoła sukcesu«”

przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 348003T Straszów – Pałęgi oraz remont drogi gminnej Nr 348002T Grzymałków – Wrzoski - Pałęgi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Malmurzynie Gmina Mniów”

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa otwartej strefy rekreacji w Gminie Mniów na działce nr 289 Rogowice”

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy 2019/2020

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na teren Szkoły Podstawowej w Zaborowicach”

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w msc. Mokry Bór”

Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.580.257,00 zł
Inne ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Protokoły inwentaryzacyjne nr 3/2019 i 4/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie

Plany polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie gminy Mniów

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mniów

Decyzje Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospadorowanie odpadami

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wyniki badań wody

Informacja o punkcie pomocy prawnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Nowe formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.
Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie o informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia eksploatacji piasków ze złoża Wólka Kłucka II