ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
ESP na ePUAP /m10l7e7ywm/skrytka lub /m10l7e7ywm/SkrytkaESP 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - psycholog

Ogłoszenie o naborze do GZUK w Mniowie na stanowisko pracy: operatora koparko-ładowarki

Referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Młodszy referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Zamówienia publiczne

Przetarg na dostawę wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów w ramach zadania pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019”

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zachybie”

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków

Przetarg na dostawę kruszywa

Przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów - unieważniony

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie rehabilitacji ruchowej z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z Gminy Mniów

Badanie rynku na dostawę podręczników
Inne ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk

Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania

Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 T w miejscowości Malmurzyn

Informacja w sprawie wydania decyzji w sprawie uznania za mienie gminne

Ogłoszenie o wymianie wodomierzy głównych u odbiorców wody na terenie gminy Mniów

Oferta pracy - Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wyniki badań wody

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Praca dla: Psychologa w szkole podstawowej

Praca dla: Doradcy zawodowego w szkole podstawowej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie