ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
ESP na ePUAP /m10l7e7ywm/skrytka lub /m10l7e7ywm/SkrytkaESP 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.
Wybory samorządowe 2018

Dyżury GKW w dniach 19 - 26 września 2018 r.

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Zamówienia publiczne

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2018/2019

Przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469 T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zagospodarowanie centrum Mniowa”

Przetarg pn.: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów

Ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych

Ogłoszenie przetargu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 T, odcinek Borki - Grzymałków

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Zmiana treśc ogłoszenia przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Przetarg na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

Przetarg na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Przetarg na roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2018/2019
Inne ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Nabór na stanowisko psychologa w szkole podstawowej

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w szkole podstawowej

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn.: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Wyniki badania wody

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wyniki badania wody