ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.
Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2017/2018

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grz3wczy 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018'

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018’

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego
Inne ogłoszenia

Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Praca dla: inspektora nadzoru budowlanego (budowa wodociągów i kanalizacji)

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

Praca dla psychologa

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018”

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji Starosty Kieleckiego o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy

Informacja do Ogłoszenia z dnia 19.04.2017r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż̇ jednostka samorządu terytorialnego organ