ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.
Wybory uzupełniające 2017

Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 07 sierpnia 2017 r.
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 24 lipca 2017 r.
Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 czerwca 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2017 r.

Postanowienia i komunikaty Komisarza Wyborczego, zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 maja 2017 r.
Zarządzenie nr 48/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2017 r. (kalendarz wyborczy)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.

Obwieszczenia i informacje Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie o składzie, siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w celu rejestracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mniów zarządzonych na dzień 27 sierpnia 2017

Wzory dokumentów

Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2014-2018
Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2014-2018
Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach kadencja 2014-2018

Zamówienia publiczne

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018’

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa

Przetarg na opracowanie projektów stacji wodociagowej i zbiornika wyrównawczego

Wyniki przetargu

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego

Przetarg na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy oraz Kielc i okolic

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Straszów – Sośnina – Gliniany Las

Zaproszenie do złożenia propozyci cenowej na dostawę wodomierzy

Informacja z otwarcia propozycji cenowych na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie świetlic środowiskowych w Mniowie oraz w Grzymałkowie

Oferta zbycia zbędnego składnika majątkowego: samochodu pożarniczego - średni, specjalny, marki HANOMAG F46V/30-0

Przetarg na: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice - Baran – Chyby – Pochyby – Serbinów – Rogowice

Wyniki przetargu na: Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Kielc i okolic oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa nawozów, środków chwastobójczych oraz trawy sportowej na Kompleks Sportowy w Mniowie

Przetarg na: Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Mniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu Lepszy start gimnazjalistów

Przetarg na: Usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Warszawy, Kielc i okolic oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na dostawę węgla typu eko-groszek do Szkoły Podstawowej w Rogowicach
Inne ogłoszenia

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018”

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji Starosty Kieleckiego o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy

Informacja do Ogłoszenia z dnia 19.04.2017r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż̇ jednostka samorządu terytorialnego organ

Wyniki badania wody

Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Zaborowicach

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

Plan udzielania zamówień publicznych Gminy Mniów na 2017 rok

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura...

Praca dla psychologa w gimnazjum

Wyniki badania wody

Praca dla psychologa w gimnazjum

Praca dla logopedy (neurologopedy)