ścieżka:  BIP
Menu podstron:  <Gmina><Jednostki organizacyjne><Wzory dokumentów><Informacje dodatkowe><Strona WWW gminy><Polski BIP>
Dane podstawowe

Gmina Mniów 
Powiat kielecki 
Województwo Świętokrzyskie 
Adres Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów 
tel. (centrala) +48 41 3737002
+48 41 3737004
+48 41 3737020 
fax. +48 41 3737024 
WWW www.mniow.pl 
email ug(at)mniow.pl 
Konto podstawowe 22 8493 0004 0030 0506 0134 0003
BS Kielce O/Mniów 

Godziny urzędowania.

Urząd Gminy czynny jest w poniedziałki od 7:30 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30


Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w pokoju nr 22 (piętro) w poniedziałki w godzinach 15:30 do 16:30 i czwartki w godzinach 8:00 - 14:00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta, w pokoju nr 21 (piętro).

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 17 (piętro) w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00.
Zamówienia publiczne

Wyniki przetargu pn.: Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych”

Wyniki przetargu: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Informacja o rozpatrzeniu propozycji cenowych na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zakładu komunalnego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: Regulacja gospodarki wodno — ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni olejowej w Mniowie - Składanie propozycji cenowej na dostawę agregatu

Ogłoszenie o wynikach postępowania na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Wyniki przetargu na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Inne ogłoszenia

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Praca dla: podinspektora w Referacie Finansowym

Praca dla: podinspektora - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Praca dla: Zastępca Głównego Księgowego w GOPS

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Mniów

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w wydanej decyzji

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Wyniki badania wody

Praca dla referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie - 1/2 etatu

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik referatu organizacyjno-gospodarczego

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów stan na 30.09.2017 r.

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Praca dla: kierownika referatu organizacyjno - gospodarczego

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Praca dla: inspektora nadzoru budowlanego (budowa wodociągów i kanalizacji)

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

Praca dla psychologa

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP do projektu pn. „Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”