Jednostki organizacyjne
Edukacja i kultura

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Edukacja i kultura > Szkoła Podstawowa w Zaborowicach
Szkoła Podstawowa w Zaborowicach

A: DANE OGÓLNE O PLACÓWCE

 

1. Adres szkoły:

 

Szkoła Podstawowa

Zaborowice 160

26-080 Mniów

woj. Świętokrzyskie

 

2. NIP 959-14-68-684

 

3. REGON 001189258

 

4. Telefon (0-41) 3737096

 

5. Dyrektor placówki: mgr Barbara Krasowska

 

6. Stopień organizacyjny: szkoła samodzielna

 

7. Charakter placówki: szkoła publiczna

 

8.Organ prowadzący: Gmina Mniów

 

9. Miejscowości należące do obwodu szkoły: Baran, Chyby, Kontrewers, Pielaki, Pieradła,

Zaborowice.

 

 

 

B: BAZA PLACÓWKI

 

 

1. Liczba sal lekcyjnych: 8

 

2. Liczba pracowni przedmiotowych: 4

w tym komputerowych 1

 

3. Ilość komputerów w szkole: 11

 

4. Powierzchnia dydaktyczna: 475

 

C: DANE DOTYCZĄCE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 

 

1. Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 - 148

w tym:

punkcie przedszkolnym - 23

klasie „0” - 21

klasach I – VI - 104

 

2. Liczba oddziałów w roku szkol. 2012/2013

punkt przedszkolny - 1

oddział przedszkolny - 1

oddziały klas I – VI - 6

 

3. Liczba nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2012/2013 - 15

w tym:

pełnozatrudnionych - 8

niepełnozatrudnionych - 7