Jednostki organizacyjne
Edukacja i kultura

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Edukacja i kultura > Szkoła Podstawowa w Rogowicach
Szkoła Podstawowa w Rogowicach

Dane ogólne o placówce

1.Szkoła Podstawowa w Rogowicach

26-080 Mniów

2.NIP - 959- 14- 68 - 709

3.Regon - 001189235

4.Telefon - (041) 3737022

5.Dyrektor placówki;

mgr Jolanta Ciszek

6.Stopień organizacyjny;

Szkoła samodzielna

7.Charakter placówki - publiczna

8.Organ prowadzący - od 01.11.2012 roku organem prowadzącym jest stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"

9.Obwód szkoły- Rogowice, Serbinów, Podchyby