Jednostki organizacyjne
Edukacja i kultura

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Edukacja i kultura > Szkoła Podstawowa w Cierchach
Szkoła Podstawowa w Cierchach

 

A. DANE OGÓLNE O PLACÓWCE

 

1. Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Cierchach, 26 – 080 Mniów.

2. NIP - 959-14-68-690

3. REGON - 001194220

4. Telefon - (041) 373.70.19

5. Dyrektor placówki - mgr Stachera Seweryn.

6. Stopień organizacyjny - szkoła samodzielna .

7. Charakter placówki - publiczna.

8. Organ prowadzący - Gmina Mniów

9. Obwód szkoły - wieś Cierchy i Pępice.

 

 

1. Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 - 77

w tym:

- oddział przedszkolny - 14

- klasy I - VI - 63

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 - 12

w tym:

- pełnozatrudnieni - 5

- niepełnozatrudnieni - 7