Jednostki organizacyjne
Edukacja i kultura

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Edukacja i kultura > Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie
Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie

Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie

 

 

 

Dane ogólne o placówce:

 

1) adres: Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie

ul. Świętokrzyska 22

26-080 Mniów

tel.: (041) 3737112

2) NIP: 959-191-61-19

3) REGON 292891857

4) Dyrektor: mgr Grażyna Staciwa

5) Charakter placówki : publiczna

6) Organ prowadzący: Gmina Mniów

7) Do obwodu szkolnego należą wsie: Zachybie, Borki, Grzymałków, Straszów, Mokry Bór, Skoki, Wólka Kłucka, Gliniany Las, Pałęgi.

 

 

Dane dotyczące uczniów i nauczycieli:

 

1) Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 – 335

w tym:

- Oddział Przedszkolny - 56

- Szkoła Podstawowa - 163

- Gimnazjium - 116

 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 - 14

w tym:

- Oddział Przedszkolny - 2

- Szkoła Podstawowa - 6

- Gimnazjium - 6

 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 - 31

w tym:

- pełnozatrudnieni - 21

- niepełnozatrudnieni - 10