Jednostki organizacyjne
Zdrowie i pomoc społeczna

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Zdrowie i pomoc społeczna > Gminny Ośrodek Zdrowia
Gminny Ośrodek Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie

 

26 – 080 Mniów

Ul. Centralna 6

Tel. ( 041) 37-37-003

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia

lek. med. Ryszard Matuliński

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00

 

 

Świadczenia w zakresie ginekologii:

poniedziałek - 15:00 - 20:00

środa - 07:30 – 12:30

czwartek - 8:30 - 12:30

 

Filia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie -

Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie

26-080 Grzymałków, ul. Świętokrzyska 22

tel. (041) 37-37-115

Ośrodek zdrowia czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w GOZ w Mniowie wynikających z przepisów prawa

dotyczy pacjentów korzystających z usług Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie