Jednostki organizacyjne
Zdrowie i pomoc społeczna

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Zdrowie i pomoc społeczna > GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W MNIOWIE

 

26 – 080 MNIÓW

UL. CENTRALNA 6

TEL. ( 041) 37-37-003

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

LEK. MED. RYSZARD MATULIŃSKI

 

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ

OPIEKI ZDROWOTNEJ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00 - 18.00

 

 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII:

PONIEDZIAŁEK - 15:00 - 20:00

ŚRODA - 07:30 – 12:30

CZWARTEK - 8:30 - 12:30

 

FILIA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE -

OŚRODEK ZDROWIA W GRZYMAŁKOWIE

26-080 GRZYMAŁKÓW ul. Świętokrzyska 22

TEL. (041) 37-37-115

OŚRODEK ZDROWIA CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 8.00 – 15.00