Jednostki organizacyjne
Zdrowie i pomoc społeczna

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Zdrowie i pomoc społeczna > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Menu podstron:  <Pomoc społeczna><Fundusz alimentacyjny><Statut GOPS>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

26 – 080 Mniów

ul. Centralna 9

tel.: 413737179

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Skowron

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie realizuje zadania z zakresu:

- pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

- świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 207r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30


Pomoc społeczna

Pomoc społeczna
Akty prawne
Wymagane dokumenty

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny
Wzory dokumentów

Statut GOPS

STATUT