Jednostki organizacyjne
Edukacja i kultura

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Edukacja i kultura > Gminna Biblioteka Publiczna
Menu podstron:  <Statut><Regulamin organizacyjny>
SIEĆ BIBLIOTECZNA

Sieć biblioteczna w gminie przedstawia się następująco:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MNIOWIE

FILIA BIBLIOTECZNA W GRZYMAŁKOWIE

FILIA BIBLIOTECZNA W ZABOROWICACH


KADRA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie zatrudnia 3-ech pracowników:

WITCZAK MAŁGORZATA-dyrektor GBP

LISOWSKA EDYTA-kustosz

MASTALERZ ALINA-kustosz


DNI I GODZINY PRACY BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie:

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-15.00

Piątek 8.00-16.00

Filia Biblioteczna w Grzymałkowie:

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Piątek 8.00-16.00

Filia Biblioteczna w Zaborowicach:

Poniedziałek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-15.00

 


Zadania i oferta

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie utworzona w 1947 r. jest gminną jednostką organizacyjną. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństw.

Do zadań Biblioteki należy:

-gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

-udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni i wypożyczanie do domu,

-popularyzacja książki i czytelnictwa’

-udzielanie informacji

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnie. Księgozbiór liczy ponad 36 tys. woluminów, oraz 12 tytułów czasopism bieżących.

Biblioteka oferuje:

-literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

-literaturę popularno-naukową,

-podstawowe słowniki, encyklopedie, leksykony i inne informatory,

-literaturę regionalną’,

-informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy,

-wypożyczenia międzybiblioteczne,

-różne formy pracy z czytelnikiem.