Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Referat Organizacyjno - Gospodarczy
Menu podstron:  <Prowadzone rejestry i ewidencje oraz zasady udostępniania danych><Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Organizacyjno - Gospodarczym><Kompetencje referatu>
2013.02.27:
REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY

Stanowiska pracy wchodzące w skład referatu organizacyjno – gospodarczego i obsada osobowa referatu:

1) kierownik referatu obsługujący jednocześnie stanowisko pracy ds. kadr - Milena Miśta, pokój Nr 8, tel. 413737004 wew. 108,

2) stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu - Justyna Szyszka - Snitko, pokój Nr 20, tel. 413737004,

3) stanowisko ds. obsługi rady gminy i archiwum - Michał Kwaskowicz, pokój Nr 11, wew. 111,

4) wieloosobowe stanowisko ds. informatyki – Aleksander Podsiadły, pokój Nr 19, tel. 413737004 wew. 119.

5) stanowisko ds. kultury, sportu i promocji - Karol Traczyński, pokój Nr 11, wew. 111,

6) stanowisko ds. organizacyjnych i technicznych,

7) stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Irena Skowron, pokój Nr 7, wew. 107


Prowadzone rejestry i ewidencje oraz zasady udostępniania danych

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Organizacyjno - Gospodarczym

Kompetencje referatu