Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Referat Organizacyjno - Gospodarczy
Menu podstron:  <Prowadzone rejestry i ewidencje oraz zasady udostępniania danych><Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Organizacyjno - Gospodarczym><Kompetencje referatu>
2013.02.27:
REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY

Stanowiska pracy wchodzące w skład referatu organizacyjno – gospodarczego i obsada osobowa referatu:

1) kierownik referatu obsługujący jednocześnie stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadrowych - Milena Miśta, pokój Nr 8, tel. 413737004 wew. 108,

2) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu - Justyna Szyszka - Snitko, pokój Nr 20, tel. 413737004,

3) stanowisko pracy do spraw informacji i obsługi interesanta (ewidencja działalności gospodarczej oraz obsługa zezwoleń na sprzedaż

alkoholu) - Karolina Kochel, pokój Nr 9, tel. 41-737004 wew. 107,

4) stanowisko pracy do spraw obsługi rady gminy - Justyna Szyszka-Snitko, pokój Nr 20, tel. 413737004,

5) stanowisko pracy do spraw socjalnych, archiwum i obsługi kasy - Krystyna Sarnat, pokój Nr 3, tel. 413737004 wew. 103,

6) stanowisko do spraw informatyki – Aleksander Podsiadły, pokój Nr 19, tel. 413737004 wew. 119.


Prowadzone rejestry i ewidencje oraz zasady udostępniania danych

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Organizacyjno - Gospodarczym

Kompetencje referatu