Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Menu podstron:  <Kompetencje i zadania><Prowadzone rejestry><Zezwolenie na usunięcie drzewa><Wzory wniosków i deklaracji>
2013.02.27:
Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1. W skład Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska wchodzą stanowiska:

p.o. kierownika Referatu obsługujący jednocześnie stanowisko do spraw ds. planowania przestrzennego – Alicja Kołodziej pok. 15, tel 41/3737002 wew. 115,

stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami gminnymi – Aneta Kozieł pok. 1, tel. 41/3737002 wew. 301

stanowisko do spraw gospodarki odpadami – Joanna Sosnowska, pok. nr 1, tel. 41/3737002 wew. 101

stanowisko do spraw rolnictwa i gospodarki komunalnej – Krystyna Gorzelak, pok. nr 1, tel. 41/3737002 wew. 101

stanowisko do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska – Justyna Zaraś, pok. 15, tel 41/3737002 wew. 315

stanowisko do spraw komunikacji i dróg lokalnych – Szczepan Kołodziejczyk, pok. 11, tel. 41/3737002 wew. 111Szczegółowe informacje

Kompetencje i zadania

Prowadzone rejestry

Zezwolenie na usunięcie drzewa

Wzory wniosków i deklaracji
Gospodarka odpadami