Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Referat Finansowy
Menu podstron:  <Zakres działania i kompetencji Referatu Finansowego><Rejestry i ewidencje><Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Finansowym><Dług publiczny><Pomoc publiczna>
Referat Finansowy

Stanowiska pracy wchodzące w skład Referatu Finansowego i obsada osobowa referatu:

  1. Skarbnik (główny księgowy budżetu)
  2. Kierownik referatu (Z-ca Skarbnika) – Agnieszka Chyb, pokój nr 18, tel. 413737004 w. 318.
  3. Wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości budżetowej – Małgorzata Matuszewska - Krzysztofik, pokój nr 18, tel. 413737004 w. 118, pokój nr 23, tel. 413737004 w. 123.
  4. Stanowisko do spraw obsługi kasy – Krystyna Sarnat, pokój nr 9, tel. 413737004 w. 103.
  5. Wieloosobowe stanowisko do spraw wymiaru podatków – Wiesława Spera, Agnieszka SIadul, Urszula Mogielska, pokój nr 23, tel. 413737004 w. 123.
  6. Stanowisko do spraw księgowości podatkowej – Katarzyna Kosmal, pokój nr 23, tel. 413737004 w. 123.
Zakres działania i kompetencji Referatu Finansowego

Zakres działania i kompetencji Referatu Finansowego

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone w Referacie Finansowym

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Finansowym

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Referacie Finansowym

Dług publiczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdanie Rb-Z

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna