Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Wybory parlamentarne 2019


Wybory parlamentarne 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2019 roku

Zarządzenie Wójta w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy
2019.09.13:
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 16 września 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mniów2019.09.11:
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.

 

Uwaga:

Mimo, że wymienione usługi będą aktywne do godziny 23:59 to wnioski złożone po godzinach pracy urzędu (w przypadku Urzędu Gminy Mniów po 15:29), zostaną zgodnie z prawem odrzucone.

Urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego spisu – dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania lub ze spisu, do którego dopisano cię wcześniej na twój wniosek) – ale tylko na czas najbliższych wyborów. Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców.
2019.09.10:
Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy będzie pełnić dyżur urzędzie gminy w piątek 13 września 2019 roku, w godzinach od 9.00 do 15.30, w pokoju nr 17.
2019.09.05:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2019 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.2019.09.03:
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i i plakatów komitetów wyborczych
Kalendarz wyborczy

Data wykonania czynności wyborczej  Liczba dni przed dniem wyborów  Treść czynności 
do 24 sierpnia 2019 r. (do 26 sierpnia 2019 r.) 50 zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 
do 26 sierpnia 2019 r. 48 powołanie okręgowych komisji wyborczych 
do 29 sierpnia 2019 r. 45 dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych 
do 3 września 2019 r. do godz. 24:00 40 zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania 
do 8 września 2019 r. (do 9 września 2019 r.) 35 utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów 
do 13 września 2019 r. 30 podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika 
do 13 września 2019 r. 30 zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich 
do 13 września 2019 r. 30 zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych 
do 13 września 2019 r. 30 losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą 
do 18 września 2019 r. 25 losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze 
do 22 września 2019 r. (do 23 września 2019 r.) 21 powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych 
do 22 września 2019 r. (do 23 września 2019 r.) 21 podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
do 22 września 2019 r. (do 23 września 2019 r.) 21 sporządzenie spisów wyborców przez gminy 
od 22 września 2019 r. do 29 września 2019 r. (do 30 września 2019 r.) 21 składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę 
do 28 września 2019 r. (do 30 września 2019 r.) 15 zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a 
od 28 września 2019 r. do 11 października 2019 r. do godz. 24:00 15 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze 
do 3 października 2019 r. 10 podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów 
do 4 października 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
do 8 października 2019 r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
do 8 października 2019 r. składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego 
do 10 października 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą 
do 10 października 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach 
11 października 2019 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej 
12 października 2019 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 
13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 przeprowadzenie głosowania