Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Wybory2019PE


Wybory samorządowe do Parlamentu Europejskiego 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy
2019.04.23:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2019 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2019.04.23:
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 kwietnia 2019 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2019.04.19:
Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy będzie pełnić dyżur urzędzie gminy w piątek 26 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2019.04.12:
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2019.04.03:
Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

zmiana siedziby ObKW nr 2 w Stachurze2019.04.05:
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Kalendarz wyborczy

Data wykonania czynności wyborczej  Liczba dni przed dniem wyborów  Treść czynności 
do 6 kwietnia 2019 r. (do 8 kwietnia 2019 r.) 50 zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 
do 8 kwietnia 2019 r. 48 powołanie okręgowych komisji wyborczych 
do 8 kwietnia 2019 r. 48 powołanie rejonowych komisji wyborczych 
do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00 40 zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 
do 26 kwietnia 2019 r. 30 podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
do 26 kwietnia 2019 r. 30 zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich 
do 26 kwietnia 2019 r. 30 zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych 
do 5 maja 2019 r. (do 6 maja 2019 r.) 21 powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych 
do 5 maja 2019 r. (do 6 maja 2019 r.) 21 podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
do 5 maja 2019 r. (do 6 maja 2019 r.) 21 sporządzenie spisów wyborców przez gminy 
od 5 maja 2019 r. do 12 maja 2019 r. (do 13 maja 2019 r.) 21 składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę 
do 11 maja 2019 r. (do 13 maja 2019 r.) 15 zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a 
od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00 15 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze 
do 16 maja 2019 r. 10 podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 
do 17 maja 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania 
do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców 
do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą 
do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach 
24 maja 2019 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej 
25 maja 2019 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie spisów wyborców 
26 maja 2019 r. w godz. 7:00-21:00 przeprowadzenie głosowania