Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Nabór na wolne stanowiska pracy


2019.02.25:
Nabór na wolne stanowisko pracy - psycholog

Termin składania ofert do dnia 12.03.2019r. do godziny 10.00

oświadczenie.pdf   42 K
kwestionariusz_osobowy_.pdf   29 K

2019.03.27:
Wyniki naboru
2019.02.18:
Ogłoszenie o naborze do GZUK w Mniowie na stanowisko pracy: operatora koparko-ładowarki

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: operatora koparko-ładowarki

I. Liczba wolnych miejsc pracy: 1

II. Przedmiot naboru: Operator koparko-ładowarki

III. Miejsce wykonywania pracy: praca wykonywana w terenie (głównie teren gminy Mniów)

IV. Okres zatrudnienia: od marca 2019 r. (okres próbny 3-m-ce, po pozytywnej weryfikacji umowa o pracę na czas nie określony)

V. Podstawa zatrudnienia: Umowa o pracę na podstawie ustawy Kodeks pracy

VI. Wymiar zatrudnienia: 1 etat (40 godzin zegarowych tygodniowo)

 

[...]

 

XI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 11 tego marca 2019 r. do godz. 15.00,

dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście (decyduje data wpływu do biura GZUK w Mniowie).

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy
2019.02.12:
Referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Oferty do dnia 22.02.2019 r., do godziny 15:30

Formularze

oświadczenie.pdf   38 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   25 K

2019.02.28:
Wyniki naboru
2019.02.12:
Młodszy referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Oferty do dnia 22.02.2019 r., do godziny 15:30

Formularze

oświadczenie.pdf   38 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   25 K

2019.02.28:
Wyniki naboru