Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta Gminy Mniów w 2019 r.


2019.08.07:
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Mniów dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania2019.08.07:
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2019.08.07:
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach2019.08.07:
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.08.07:
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 lipca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Mniów do składu Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów2019.08.07:
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie2019.08.07:
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 lipca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.08.07:
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 lipca 2019 roku

w sprawie: Regulaminu Imprezy Masowej pn. „Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów” oraz Regulaminu Miejsca Odbywania się Imprezy Masowej pn „Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów”2019.07.05:
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019.08.07:
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania, w tych sprawach rozstrzygnięć2019.08.07:
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania, w tych sprawach rozstrzygnięć2019.08.07:
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie najmu powierzchni pod reklamę2019.08.07:
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.06.28:
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzymalkowie2019.06.28:
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie odwołania Pani Grażyny Staciwa ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie2019.06.28:
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych w Mniowie2019.06.19:
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Mniów2019.06.19:
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu2019.06.19:
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.06.07:
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Mniów dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania2019.06.13:
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie2019.06.04:
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach2019.05.31:
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów2019.06.13:
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości Gminy Mniów oddanej w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Zaborowicach2019.06.13:
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości Gminy Mniów oddanej w trwały zarząd dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie2019.06.13:
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie użyczenia części nieruchomości dla Stowarzyszenia „Quo Vadis”2019.05.28:
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie wskazania szkoły, która będzie naliczać odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą [...] którego ostatnim miejscem pracy była publiczna Szkoła Podstawowa w Rogowicach [...]2019.05.22:
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej2019.06.13:
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Mniów w związku z prowadzonym remontem przez firmę CANEA INŻYNIERIA I KOMPUTERY2019.06.13:
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie zakończenia okresu grzewczego w sezonie 2018/20192019.05.08:
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie2019.05.08:
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach Cierchy 1, 26-080 Mniów2019.06.13:
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.06.13:
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynującego projekt konkursowy pn.: „Szkola sukcesu”2019.06.13:
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.04.26:
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty [...]2019.06.13:
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.04.11:
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku2019.04.05:
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych2019.06.13:
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2019 r.2019.06.13:
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 kwietia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2019.03.29:
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Grzymałków, [...]2019.04.05:
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2019.03.26:
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...2019.03.26:
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Mniów2019.03.20:
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Mniów dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania2019.04.05:
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Mniów za rok 20182019.04.05:
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa w ramach projektu pn: „Szkola sukcesu”2019.04.05:
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mniów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy Mniów do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2019.03.01:
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków [...]

Z2019-024-z1.doc
Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie konkursu
   51 K
Z2019-024-z1-1.odt
Formularz oferty
   25 K
Z2019-024-z1-2.odt
Projekt umowy
   30 K2019.03.01:
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów rad sołeckich oraz sołtysów na terenie gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2019 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2019.04.05:
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2019 r.2019.02.21:
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.21:
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.21:
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2019.02.21:
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2018 Wójta Gminy Mniów w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Mnióww sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Mniów2019.02.06:
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie użyczenia części nieruchomości dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie2019.02.12:
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.06:
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2019.02.06:
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie2019.02.06:
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych [...], klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów...2019.01.28:
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mniów2019.01.28:
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania osób bezdomnych2019.02.06:
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej ZFŚS2019.01.28:
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Mniów

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.06:
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie sposobu rozliczania zużycia paliwa płynnego oraz zasad udostępniania autobusu szkolnego Autosan Tramp A0909L.04.S2019.02.06:
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Mniów w 2019 roku