Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta Gminy Mniów w 2019 r.


2019.04.11:
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku2019.04.05:
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych2019.04.05:
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2019.03.29:
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Grzymałków, [...]2019.04.05:
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2019.03.26:
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...2019.03.26:
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Mniów2019.03.20:
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Mniów dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania2019.04.05:
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Mniów za rok 20182019.04.05:
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa w ramach projektu pn: „Szkola sukcesu”2019.04.05:
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mniów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy Mniów do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2019.03.01:
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków [...]

Z2019-024-z1.doc
Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie konkursu
   51 K
Z2019-024-z1-1.odt
Formularz oferty
   25 K
Z2019-024-z1-2.odt
Projekt umowy
   30 K2019.03.01:
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów rad sołeckich oraz sołtysów na terenie gminy Mniów2019.04.05:
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2019 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2019.04.05:
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2019 r.2019.02.21:
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.21:
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.21:
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2019.02.21:
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2018 Wójta Gminy Mniów w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2019.04.05:
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Mnióww sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Mniów2019.02.06:
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie użyczenia części nieruchomości dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie2019.02.12:
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.06:
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2019.02.06:
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie2019.02.06:
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych [...], klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów...2019.01.28:
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mniów2019.01.28:
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania osób bezdomnych2019.02.06:
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej ZFŚS2019.01.28:
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Mniów

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 stycznia 2019 roku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Mniów2019.02.06:
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie sposobu rozliczania zużycia paliwa płynnego oraz zasad udostępniania autobusu szkolnego Autosan Tramp A0909L.04.S2019.02.06:
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Mniów w 2019 roku