Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Uchwały Rady > Podatki i opłaty lokalne 2019
2018.11.22:
Podatek od nieruchomości

Stawki w sprawie podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019 określone są w Uchwale nr 161/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2016.3673, ogłoszony: 07.12.2016
2018.11.22:
Podatek rolny

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r. poz.1892.; ze zm.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta,
  2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na rok podatkowy 2019 średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. (M. P. z 2018. poz. 1004).
2017.12.21:
Podatek leśny

Podstawę wymiaru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; ze zm.

Na podst. art. 4 ust. 1 i 4 ww. ustawy, podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. 2018 poz.1005) średnia cena drewna wynosi 191,98 zł za 1 m³..
Formularze i deklaracje podatkowe

deklaracja_na_podatek_lesny.pdf   126 K
deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf   127 K
deklaracja_na_podatek_rolny.pdf   144 K
inf_w_spr_p._od_nier__p._rolnego_i_leśnego.pdf   109 K2018.11.22:
Podatek od środków transportowych

Uchwała nr 162/XXVI/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Św. 2016.3856)
Deklaracje na podatek od środków transportowych 2019

Formularz DT-1 w wersjach do druku i interaktywnej (wymaga MS Excel)

Formularz DT-1/A w wersjach do druku i interaktywnej (wymaga MS Excel)