Gmina
Rada Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Rada Gminy > Kadencja 2018-2023
Menu podstron:  <Radni><Protokoły z sesji><Sesja I><Sesja II><Sesja III><Sesja IV><Sesja V>
Radni

Radni

Wykaz radnych

Protokoły z sesji

2018

Sesja I

Nagranie z sesji
Wyniki głosowań

Sesja II

Nagranie z sesji
Wyniki głosowań

Sesja III

Nagranie z sesji
Wyniki głosowań

Sesja IV

Nagranie z sesji
Wyniki głosowań

Sesja V

Nagranie z sesji
Wyniki głosowań