Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2018 > wybory2018
Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Mniów w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Mniów oraz przez Wójta Gminy Mniów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 listopada 2018 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu wyborów organów j.s.t. zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Wyniki wyborów do rady gminy i głosowania na wójta

Słowniczek wyborczy

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Informacja o pierwszym poosiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 1 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 1 października 2018 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 27 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 września 2018 r.

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Dyżury GKW w dniach 19 - 26 września 2018 r.

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie

Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 13 września 2018 roku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Mniów w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Mniów oraz przez Wójta Gminy Mniów

wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października oraz 4 listopada 2018 r.2018.11.05:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 listopada 2018 r.

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego2018.11.02:
Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu wyborów organów j.s.t. zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania:

nr 1 w Cierchach

nr 2 w Stachurze

nr 3 w Grzymałkowie

nr 4 w Mniowie

nr 5 w Rogowicach

nr 6 w Zaborowicach

nr 7 w Wólce Kłuckiej

rozpoczną swoją pracę w dniu głosowania o godzinie 6:00.
2018.10.25:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

wyciąg2018.10.25:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

wyciąg2018.10.22:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
Wyniki wyborów do rady gminy i głosowania na wójta

Strona Państwowej Komisji WyborczejSłowniczek wyborczy

Komplet informacji o wyborach2018.10.17:
Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania:

nr 1 w Cierchach

nr 2 w Stachurze

nr 3 w Grzymałkowie

nr 4 w Mniowie

nr 5 w Rogowicach

nr 6 w Zaborowicach

nr 7 w Wólce Kłuckiej

rozpoczną swoją pracę w dniu głosowania o godzinie 5:00.
2018.10.05:
Szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Dzień Godzina Numery OKW ds. przeprowadzenia wyborów Numery OKW ds. ustalenia wyników wyborów 
16.10.2018 r. (wtorek) 16.30 - 18.00 1 - Cierchy
2 - Stachura
3 - Grzymałków 
 
16.10.2018 r. (wtorek) 18.00 - 19.30  1 - Cierchy
2 - Stachura
3 - Grzymałków 
17.10.2018 r. (środa) 16.30 - 18.00  4 - Mniów
5 - Rogowice
6 - Zaborowice
7 - Wólka Kłucka 
17.10.2018 r. (środa) 18.00 - 19.30 4 - Mniów
5 - Rogowice
6 - Zaborowice
7 - Wólka Kłucka 
 2018.10.03:
Informacja o pierwszym poosiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

W piątek 5 października 2018 r. o godzinie 15:00, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów oraz ds. ustalenia wyników wyborów.

Po szkoleniu wszystkie komisje odbędą swoje pierwsze posiedzenia, na których wybiorą przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego OKW.
2018.10.01:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.10.01:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.10.01:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mniów2018.10.01:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 1 października 2018 roku

o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców sporządzonego w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.09.27:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie z dnia 27 września 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Mniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.09.24:
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 września 2018 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów do obwodowych komisji wyborczych2018.09.19:
Dyżur Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w piątek 21 września 2018 r. od godziny 8.00 do 15.00 w sali nr 17 na pierwszym piętrze urzędu.
2018.09.18:
Dyżury GKW w dniach 19 - 26 września 2018 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie

uchwała_nr_2.pdf   332 K
uchwała_nr_1.pdf   326 K
uchwala_o_ponownym_glosowaniu.pdf   71 K
uchwała_nr_3.pdf   301 K2018.09.14:
Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

Urząd Gminy Mniów zapewnia osobom niepełnosprawnym dowóz do lokali wyborczych w dniu głosowania. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem urzędu gminy.
2018.09.13:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 13 września 2018 roku

nformację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika...2018.09.12:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie

o składzie, siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w celu rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku2018.09.10:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.09.10:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie2018.08.27:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.08.27:
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i i plakatów komitetów wyborczych


2018.08.21:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 21 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie w wyborach do Rady Gminy Mniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2018.08.20:
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych W okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej W Kielcach W wyborach do Rady Powiatu W Kielcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.