Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2018 > I kwartał
I kwartał 2018

Wyniki przetargu pn.: Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych”

Wyniki przetargu: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Praca dla: podinspektora - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Praca dla: Zastępca Głównego Księgowego w GOPS

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Mniów

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w wydanej decyzji

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem
2018.03.01:
Wyniki przetargu pn.: Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych
2018.02.12:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych”

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 11.00.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

zał._nr_2_-_projekt_umowy.doc   54 K
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-2018.doc   53 K
Wyniki_bip.odt   19.6 K
Zał._nr_1_-_oferta.doc   34 KWyniki przetargu: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów

- Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka.

2018.02.21:
Ogłoszenie o zawarciu umowy


Ogłoszenie o udzielenniu zamówienia
2018.01.10:
Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Znak: RI.271.1.2018

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 503657-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-26, godzina: 12:00

 

Pełna treść ogłoszenia


Uwagi do załączników

Ponieważ załączników jest dość dużo udostępniam zainteresowanym spis wszystkich plików . W archiwum są 2 pliki tekstowe:

spis.txt - UNIX format, kodowanie utf-8
spisW.txt - Windows format, kodowanie CP1250

Spis może być przydatny w celu zautomatyzowanego pobrania pełnej SIWZ.

 

Wszystkie pliki zajmują odpowiednio w katalogach:

284K ./SIWZ.doc

4,0M ./Zad1

77M ./Zad2

14M ./Zad3.1

4,6M ./Zad3.2

96K ./zał._1_-_wzór_oferty.doc

84K ./zał._2_-_spełnianie_warunków.doc

76K ./zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc

248K ./zał._4_-_umowa.doc

68K ./zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc

92K ./zał._7-_wykaz_robót.doc

84K ./zał._8_-_wykaz_osob.doc

razem: 100 MiB

 

Uwaga do posiadaczy najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, dodatek (plugin) DjVu może nie działać i może się okazać, że aby obejrzeć plik DjVu w formacie indirect trzeba ściągnąć wszystkie pliki z katalogu zawierającego index.djvu (Zad3.1/projekt/ i Zad2/przebieg) lub skopiować odnośnik i otworzyć lokalizację bezpośrednio w programie DjVuLibre, który otwiera tego typu pliki bez problemu.

 

 


SIWZ, załączniki 1-4, 6-8

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   64 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   79 K
Zmiana_treści_SIWZ.pdf   664 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   79 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   69 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   90 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   86 K
zał._4_-_umowa.doc   242 K
SIWZ.doc   279 K

Załącznik 5, zadanie 1

zestawienie_sieci.xls.pdf   46 K
rys.pdf   68 K
rys.pdf   68 K
OPIS_DRUK.doc.pdf   184 K
mapy_syt-wys_rys_2__3__4.djvu   780 K
rys.pdf   76 K
Przedmiar_kanalizacja_ul_Wrzosowa_Mniów_20.12.17.pdf   53 K
rys_1.pdf   781 K
rys.pdf   95 K
rys.pdf   93 K
rys..pdf   553 K
rys_5_do.pdf   1.1 M

Załącznik 5, zadanie 2, część drogowa - opis

Opis_techniczny.pdf   56 K
strona_tytułowa.pdf   12.7 K
decyzja.pdf   62 K

Załącznik 5, zadanie 2, część drogowa - rysunki

Rys._nr_4_Przekroje_poprzeczne.pdf   235 K
Rys._nr_5_Szczegóły.pdf   173 K
Orientacja.pdf   570 K
Rys._nr_2_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf   125 K
Rys._nr_3_Profil_podłużny.pdf   134 K

Załącznik 5, zadanie 2, część elektryczna

specyfikacja.pdf   113 K
opis_techniczny_uzupełnienie.djvu   568 K
opis_techniczny.djvu   5.5 M

Załącznik 5, zadanie 2, część geotechniczna

dokumentacja_geotechniczna.djvu   5.0 M

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - mapy

Rys.34.djvu   43 K
Rys.13.djvu   118 K
Rys.35.djvu   46 K
Rys.20.djvu   123 K
Rys.14.djvu   97 K
Rys.6.djvu   202 K
Rys.4.djvu   155 K
Rys.24.djvu   166 K
Rys.33.djvu   46 K
Rys.9.djvu   135 K
Rys.5.djvu   194 K
Rys.32.djvu   41 K
Rys.16.djvu   135 K
Rys.22.djvu   135 K
Rys.29.djvu   120 K
Rys.10.djvu   169 K
Rys.27.djvu   150 K
Rys.30.djvu   47 K
Rys.21.djvu   159 K
Rys.17.djvu   135 K
Rys.11.djvu   175 K
Rys.2.djvu   133 K
Rys.19.djvu   158 K
Rys.18.djvu   141 K
Rys.36.djvu   38 K
Rys.12.djvu   185 K
Rys.3.djvu   169 K
Rys.28.djvu   174 K
Rys.15.djvu   155 K
Rys.26.djvu   112 K
Rys.23.djvu   162 K
Rys.25.djvu   91 K
Rys.31.djvu   57 K
Rys.7.djvu   180 K
Rys.1.djvu   129 K
Rys.8.djvu   152 K

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - opis

opis_pzt.pdf   85 K
opis_arch_bud.pdf   3.4 M

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - rysunki

Rys.48.djvu   25 K
Rys.110.djvu   26 K
Rys.34.djvu   26 K
Rys.131.djvu   20 K
Rys.101.djvu   25 K
Rys.47.djvu   25 K
Rys.54.djvu   25 K
Rys.61.djvu   25 K
Rys.0.djvu   782 K
Rys.41.djvu   26 K
Rys.134.djvu   55 K
Rys.117.djvu   26 K
Rys.67.djvu   25 K
Rys.115.djvu   28 K
Rys.129.djvu   27 K
Rys.94.djvu   26 K
Rys.138.djvu   18.1 K
Rys.13.djvu   55 K
Rys.51.djvu   27 K
Rys.35.djvu   26 K
Rys.52.djvu   27 K
Rys.20.djvu   41 K
Rys.14.djvu   50 K
Rys.133.djvu   74 K
Rys.6.djvu   45 K
Rys.75.djvu   26 K
Rys.71.djvu   25 K
Rys.80.djvu   29 K
Rys.79.djvu   26 K
Rys._143.djvu   114 K
Rys.112.djvu   29 K
Rys.4.djvu   49 K
Rys._142.djvu   107 K
Rys.95.djvu   27 K
Rys.126.djvu   29 K
Rys.81.djvu   26 K
Rys.24.djvu   42 K
Rys.37.djvu   27 K
Rys.33.djvu   26 K
Rys.46.djvu   25 K
Rys.9.djvu   37 K
Rys.92.djvu   27 K
Rys.111.djvu   22 K
Rys.136.djvu   52 K
Rys.39.djvu   24 K
Rys.105.djvu   24 K
Rys._141.djvu   109 K
Rys.135.djvu   47 K
Rys.60.djvu   28 K
Rys.137.djvu   71 K
Rys.130.djvu   26 K
Rys.91.djvu   27 K
Rys.5.djvu   51 K
Rys.32.djvu   29 K
Rys.65.djvu   27 K
Rys.57.djvu   28 K
Rys.16.djvu   41 K
Rys.113.djvu   26 K
Rys.128.djvu   30 K
Rys._144.djvu   110 K
Rys.58.djvu   29 K
Rys.93.djvu   26 K
Rys.148.djvu   32 K
Rys._145.djvu   110 K
Rys.97.djvu   28 K
Rys.127.djvu   27 K
Rys.84.djvu   29 K
Rys.132.djvu   22 K
Rys.45.djvu   25 K
Rys._140.djvu   59 K
Rys.149.djvu   32 K
Rys._147.djvu   88 K
Rys.102.djvu   24 K
Rys.22.djvu   25 K
Rys.29.djvu   30 K
Rys.10.djvu   41 K
Rys.27.djvu   28 K
Rys.30.djvu   23 K
Rys.82.djvu   24 K
Rys.44.djvu   27 K
Rys.78.djvu   28 K
Rys.118.djvu   26 K
Rys.21.djvu   37 K
Rys.116.djvu   27 K
Rys.103.djvu   25 K
Rys.88.djvu   26 K
Rys.17.djvu   26 K
Rys.66.djvu   26 K
Rys.83.djvu   26 K
Rys.76.djvu   27 K
Rys.120.djvu   27 K
Rys.86.djvu   26 K
Rys.11.djvu   35 K
Rys.114.djvu   26 K
Rys.87.djvu   27 K
Rys.100.djvu   24 K
Rys.125.djvu   32 K
Rys.106.djvu   24 K
Rys.2.djvu   51 K
Rys.89.djvu   27 K
Rys.123.djvu   32 K
Rys.19.djvu   41 K
Rys.49.djvu   25 K
Rys.77.djvu   27 K
Rys.64.djvu   27 K
Rys.99.djvu   25 K
Rys.62.djvu   27 K
Rys.18.djvu   41 K
Rys.63.djvu   24 K
Rys.36.djvu   24 K
Rys.12.djvu   32 K
Rys.68.djvu   25 K
Rys.55.djvu   24 K
Rys.50.djvu   25 K
Rys.3.djvu   37 K
Rys.28.djvu   36 K
Rys.108.djvu   28 K
Rys.139.djvu   15.5 K
Rys.42.djvu   30 K
Rys.15.djvu   41 K
Rys.109.djvu   26 K
Rys.119.djvu   27 K
Rys.104.djvu   25 K
Rys.73.djvu   24 K
Rys.96.djvu   28 K
Rys.85.djvu   28 K
Rys.26.djvu   29 K
Rys.23.djvu   42 K
Rys.53.djvu   25 K
Rys._146.djvu   89 K
Rys.25.djvu   24 K
Rys.124.djvu   27 K
Rys.31.djvu   31 K
Rys.74.djvu   24 K
Rys.90.djvu   25 K
Rys.122.djvu   28 K
Rys.7.djvu   41 K
Rys.107.djvu   25 K
Rys.38.djvu   28 K
Rys.69.djvu   26 K
Rys.70.djvu   26 K
Rys.43.djvu   27 K
Rys.121.djvu   29 K
Rys.59.djvu   29 K
Rys.56.djvu   25 K
Rys.98.djvu   26 K
Rys.1.djvu   44 K
Rys.8.djvu   27 K
Rys.40.djvu   25 K
Rys.72.djvu   26 K

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - specyfikacja

Str.Tytulowa_Specyfikacja.pdf   27 K
SPECYFIKACJA_Techniczna.pdf   147 K

Załącznik 5, zadanie 2 - przebieg sieci

plik typu DjVu indirect - 49.7 MiB

Załącznik 5, zadanie 2 - przedmiary

ksGrzymałków_Skoki_cz2_przedmiar.pdf   120 K
kanalizacja_grzym_przedmiar_elektryka.pdf   2.1 M

Załącznik 5, zadanie 3.1

MAPA_ZUD_CZ.2_.PDF   1.0 M
MAPA_ZUD_CZ.1_.PDF   1.0 M
RYS.3_.PDF   295 K
przedmiar_Mokry_Bór_-_wodociąg.pdf   63 K
POZWOLENIE_NA_BUDOWĘ.PDF   784 K
RYS_4_.PDF   616 K

Załącznik 5, zadanie 3.1 - projekt

plik typu DjVu indirect - 10.2 MiB

Załącznik 5, zadanie 3.2

tabela_1.pdf   196 K
opis_wodociagu.pdf   461 K
Rys._1.pdf   340 K
ST_wólka_kłucka.pdf   566 K
Rys._4.pdf   156 K
przedmiar.wodociag.Wolka_Klucka.PROW.pdf   1.2 M
Rys._6.pdf   183 K
Rys._5.pdf   192 K
OPINIA_GEOTECHNICZNA_WARUNKÓW_POSADOWIENIA_WODOCIĄGU.pdf   214 K
Rys._3.pdf   610 K
Rys._2.pdf   482 K

2018.01.15:
Opowiedź nr 1 na zapytania oferentów


2018.01.22:
Opowiedź nr 2 na zapytania oferentów


2018.01.23:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-30, godzina: 12:00

2018.01.23:
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.23:
Opowiedź nr 3 na zapytania oferentów


2018.01.23:
Opowiedź nr 4 na zapytania oferentów


2018.01.24:
Opowiedź nr 5 na zapytania oferentów


2018.01.30:
Protokół z otwarcia ofert
2018.02.15:
Praca dla: podinspektora - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Ogłoszenie nr OG.I.210.1.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin składania dokumentów: 26.02.2018

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej ( wpis podmiotu do CEIDG, zmiana wpisu, decyzja o wykreśleniu podmiotu z ewidencji),
  2. prowadzenie rejestru złożonych wniosków przedsiębiorców zawieszających i wznawiających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zaprzestających wykonywania działalności,
  3. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym: opracowywanie zezwoleń i prowadzenie ich rejestru, opracowywanie zaświadczeń, ewidencjonowanie wpłat za zezwolenia, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. prowadzenie punktu informacji i obsługi interesanta: udzielanie informacji o zakresie spraw załatwianych w Urzędzie, kierowanie interesantów do kompetentnych pracowników, udzielanie pomocy przy wypełanianiu wniosków, druków składanych przez interesantów,
  5. zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, sprzęty biurowe; prowadzenie kart zaopatrzenia pracowników w materiały i urządzenia biurowe,
  6. obsługa sekretariatu w czasie nieobecności pracownika,
  7. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Wójta i Wójta Gminy.

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy


2018.03.01:
Wyniki naboru
2018.02.07:
Praca dla: Zastępca Głównego Księgowego w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Zastępca Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie

 

I. Stanowisko pracy: Zastępca Głównego Księgowego

II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

 

[...]

 

IX. Informacje uzupełniające

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie (pok. nr 5 i 7) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy głównego księgowego”, do dnia 22.02.2018 roku do godziny 14:00.

2) Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy


2018.02.23:
Wynik naboru
2018.02.01:
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Mniów
2018.02.01:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w wydanej decyzji

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Gminy Mniów, polegającej na budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej- gminnej2018.01.16:
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mniów.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: do 31.12. 2018r.

 

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców przez 5 dni

w tygodniu.

 

[...]

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 31 stycznia 2018 roku na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 26-080 Mniów, ul Centralna 9 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

 

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy /Propozycja cenowa