Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta Gminy Mniów w 2018 r.
2019.01.21:
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2019.01.02:
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach2019.01.21:
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2019.01.04:
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za ciepło z kotłowni olejowej w Mniowie eksploatowanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie2019.01.04:
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2019.01.04:
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie na rok 20192019.01.04:
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2019.01.04:
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.12.21:
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia upoważnień dla Pana Macieja Lubeckiego — Sekretarza Gminy Mniów2018.12.04:
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mniów2018.12.04:
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Mniów2018.12.04:
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2018.12.04:
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mniów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2018.12.04:
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Mniów dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania2019.01.04:
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.12.03:
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mniów2018.12.21:
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.12.21:
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.11.23:
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.11.23:
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy2018.11.23:
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.11.23:
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-20282018.11.23:
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.11.23:
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mniów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Mniów2018.11.23:
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mniów2018.11.23:
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej2018.11.23:
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.11.23:
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Mniów2018.11.23:
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Rogowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...2018.11.23:
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.10.30:
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.10.24:
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Mniów2018.10.24:
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.10.08:
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.10.18:
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.10.10:
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.11.23:
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Mniów2018.10.08:
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.10.05:
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Rogowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie konkursu
2018.11.23:
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji numerem działki 497/4 o pow. 675 m² położonej w Mniowie2018.09.30:
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 września 2018 r.

w sprawie odwołania Pana Seweryna Stachery ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach2018.09.28:
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.09.28:
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.09.26:
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia okresu grzewczego w sezonie 2018/20192018.11.23:
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie sprostowania tytułu Zarządzenia Nr 62/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku Wójta Gminy Mniów2018.11.23:
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [...] Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym2018.09.21:
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Mniów oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...] na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych...

Załącznik do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 września 2018 r.
2018.09.19:
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 września 2018 r.

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na [...] pn.: „Modernizacja strażnicy OSP w Malmurzynie i zagospodarowanie jej wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską”2018.09.19:
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.09.19:
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.09.19:
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 września 2018 r.

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Mniów [...] pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Skoki i Wólka Kłucka”2018.09.07:
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2018.09.07:
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.09.05:
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [...] Poddziałanie 08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych2018.09.05:
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie wskazania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w wyborach [...] zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku2018.09.05:
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2017 r.2018.09.01:
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 1 września 2018 r.

w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach2018.08.30:
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.08.27:
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i i plakatów komitetów wyborczych2018.08.24:
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.08.09:
Zarządzenie Nr 63a/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych2018.08.09:
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie2018.08.09:
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.07.31:
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzania postępowań w sprawach o świadczenia alimentacyjne oraz prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych2018.07.31:
Zarządzenie Nr 60a/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych, miesięcznych wynagrodzeń kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mniów2018.07.31:
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne2018.07.27:
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.07.27:
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.07.26:
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie2018.07.12:
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.07.12:
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym w 2019 roku wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna2018.07.09:
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach świadczeń rodzinnych2018.07.09:
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.07.09:
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.07.09:
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury...2018.07.09:
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych2018.07.06:
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Mniów2018.06.29:
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.06.27:
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych2018.06.27:
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych2018.06.27:
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych2018.06.27:
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych2018.06.27:
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych2018.06.27:
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.06.20:
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mniów2018.06.20:
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.06.14:
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania rozstrzygnięć, decyzji oraz przekazywania informacji2018.06.14:
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do wydawania decyzji administracyjnych2018.06.14:
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia działań wobec dłużników aliment...2018.06.14:
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach świadczeń wychowawczych2018.06.14:
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach zasiłków dla opiekunów2018.06.14:
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach z zakresu wspierania rodziny2018.06.14:
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”2018.06.14:
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do realizacji zadań wynikających z ustawy 0 Karcie Dużej Rodziny2018.06.14:
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania rozstrzygnięć, decyzji oraz przekazywania informacji2018.06.06:
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.05.09:
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.05.09:
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie2018.05.29:
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie użyczenia części budynku oraz boiska, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji numerem działki 277, położonej w obrębie geodezyjnym Wólka Kłucka2018.05.09:
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mniów2018.05.09:
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i koordynacji realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mniów na lata 2018-2023”2018.05.09:
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie2018.04.30:
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie2018.04.30:
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.04.24:
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.04.24:
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Grzymałków, przez organizacje pozarządowe [...]2018.04.19:
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie2018.04.12:
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.03.30:
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.03.27:
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.03.26:
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.03.26:
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...2018.03.19:
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.03.19:
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.03.15:
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Mniów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r.

Regulamin funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Mniów

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

charakterystyka celów i zadań

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

sprawozdanie z realizacji plan u działalności na rok ....

Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

nota ryzyka nr ..../.... w ............

Załącznik nr 4 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ....

Załącznik nr 5 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Urzędu Gminy Mniów - kierownicy

Załącznik nr 6 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Urzędu Gminy Mniów - pracownicy2018.03.06:
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz związanych ze zwrotem dotacji2018.03.06:
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.01.31:
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2018.01.26:
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.01.16:
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów.2018.01.16:
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.91.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.90.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.88.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Mniów na rok 2018.