Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta Gminy Mniów w 2018 r.
2018.04.24:
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Grzymałków, przez organizacje pozarządowe [...]2018.04.19:
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie2018.04.12:
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.03.30:
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.03.27:
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.03.26:
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.03.26:
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...2018.03.19:
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.03.19:
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.03.06:
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz związanych ze zwrotem dotacji2018.03.06:
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.01.31:
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2018.01.26:
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.01.16:
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów.2018.01.16:
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.91.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.90.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.88.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Mniów na rok 2018.