Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta Gminy Mniów w 2018 r.

2018.05.09:
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.05.09:
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie2018.05.29:
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie użyczenia części budynku oraz boiska, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji numerem działki 277, położonej w obrębie geodezyjnym Wólka Kłucka2018.05.09:
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mniów2018.05.09:
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i koordynacji realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mniów na lata 2018-2023”2018.05.09:
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie2018.04.30:
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie2018.04.30:
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.04.24:
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.04.24:
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej, z elementami socjoterapeutycznymi, w miejscowości Grzymałków, przez organizacje pozarządowe [...]2018.04.19:
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie2018.04.12:
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.03.30:
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2018.03.27:
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.03.26:
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego2018.03.26:
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowości Grzymałków, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...2018.03.19:
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w związku z rozdysponowaniem części rezerwy budżetowej2018.03.19:
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.03.15:
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Mniów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r.

Regulamin funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Mniów

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

charakterystyka celów i zadań

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

sprawozdanie z realizacji plan u działalności na rok ....

Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

nota ryzyka nr ..../.... w ............

Załącznik nr 4 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ....

Załącznik nr 5 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Urzędu Gminy Mniów - kierownicy

Załącznik nr 6 do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów

kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Urzędu Gminy Mniów - pracownicy2018.03.06:
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz związanych ze zwrotem dotacji2018.03.06:
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.01.31:
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2018.01.26:
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2018 r.2018.01.16:
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów.2018.01.16:
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.91.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.90.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PNK.I.4130.88.20172018.01.16:
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Mniów na rok 2018.