Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Gospodarka odpadami > Odpady ciekłe > Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017.10.12:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

na terenie gminy Mniów