Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Gospodarka odpadami > Odpady ciekłe > Zezwolenia
2017.10.12:
Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych