Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Gospodarka odpadami > Uchwały Rady Gminy

2016.05.17:
Sesja XX z dnia 28 kwitnia 2016 r.

U2016-111.pdf
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
   375 K
U2016-112.pdf
w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015-2032”
   3.0 M
U2016-113.pdf
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
   280 K
U2016-114.pdf
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
   266 K
U2016-115.pdf
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
   272 K
U2016-116.pdf
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
   255 K
U2016-117.pdf
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
   319 K