Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Gospodarka odpadami > Odpady stałe
Menu podstron:  <Rejestr działalności regulowanej><Regulamin utrzymania czystości><Deklaracja><Wniosek o pokrycie kosztów utylizacji azbestu><Wysokość opłat, sposób zapłaty, terminy wpłat><Harmonogram odbioru odpadów><Program usuwania wyrobów zawierających azbest><Sprawozdania, analizy>

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działaności regulowanej

Regulamin utrzymania czystości

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o pokrycie kosztów utylizacji azbestu

Wniosek o pokrycie kosztów utylizacji eternitu zawierającego azbest

Wysokość opłat, sposób zapłaty, terminy wpłat

Zmiana terminów wpłat
Szczególowe informacje dotyczące wpłat

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku
Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015-2032

Sprawozdania, analizy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mniów w 2017 roku