Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2017 > wybory2017 > Obwieszczenia Wójta
2017.08.07:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 07 sierpnia 2017 r.

o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców sporządzonego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Mniowie, w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonymi na dzień 27 sierpnia 2017 r.2017.07.26:
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mniowie w okręgu wyborczym Nr 4 zostaną przeprowadzone w dniu 27 sierpnia 2017 r. w godzinach od 7:00 do 21:002017.07.24:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 24 lipca 2017 r.

informacja o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej...2017.06.16:
Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 16 czerwca 2017 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Mniowie2017.06.14:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2017 r.

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie w wyborach uzupelniających do Rady Gminy w Mniowie zarządzonych na dzień 27 sierpnia 2017 r.