Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2017 > wybory2017 > Wzory dokumentów
2017.06.06:
Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2014-2018

Druk_3._Oświadczenie_pełnomocnika_finansowego.doc   41 K
Druk_2._Oświadczenie_pełnomocnika_wyborczego.doc   38 K
Druk_8._Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborców.pdf   257 K
wykaz_drukow_utworzenie_komitetu.odt   20 K
Druk_5._Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_stowarzyszenia_lub_organizacji_społecznej.doc   90 K
Druk_5._Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_stowarzyszenia_lub_organizacji_społecznej.pdf   242 K
Druk_7._Oświadczenie_pełnomocnika_wyborczego_finansowego.doc   42 K
Druk_2._Oświadczenie_pełnomocnika_wyborczego.pdf   194 K
Druk_7._Oświadczenie_pełnomocnika_wyborczego_finansowego.pdf   205 K
Druk_8._Zawiadomienie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborców.doc   92 K
Druk_6._Oświadczenie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborców.doc   89 K
Druk_3._Oświadczenie_pełnomocnika_finansowego.pdf   199 K
Druk_6._Oświadczenie_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborców.pdf   249 K2017.06.06:
Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2014-2018

OKW_-_Zgłoszenie_kandydata_do_komisji__wyb.uzupełniające__3_.pdf   311 K
TKW_-_Zgłoszenie_kandydata_do_komisji_wyb.uzupełniające.pdf   310 K
OKW_-_Zgłoszenie_kandydata_do_komisji__wyb.uzupełniające__3_.doc   57 K
TKW_-_Zgłoszenie_kandydata_do_komisji_wyb.uzupełniające.doc   59 K
wykaz_drukow_zgloszenia_do_komisji.odt   22 K2017.06.06:
Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach kadencja 2014-2018

Druk_8_Oświadczenie_lustracyjne.doc   43 K
Druk_9_Informacja_o_uprzednim_złożeniu_oświadczenia_lustracyjnego.pdf   27 K
wykaz_drukow_zgloszenie_kandydatow_na_radnych.odt   20 K
Druk_4_Wykaz_osób_popierających_listę_kandydatów_na_radnych.pdf   35 K
Druk_2_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_kandydowanie_na_radnego_.doc   57 K
Druk_9_Informacja_o_uprzednim_złożeniu_oświadczenia_lustracyjnego.doc   26 K
Druk_4_Wykaz_osób_popierających_listę_kandydatów_na_radnych.doc   42 K
Druk_1_Zgłoszenie_listy_kandydatów_na_radnych.doc   73 K
Druk_8_Oświadczenie_lustracyjne.pdf   49 K
Druk_2_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_kandydowanie_na_radnego.pdf   40 K
Druk_1_Zgłoszenie_listy_kandydatów_na_radnych.pdf   387 K