Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Archiwum > 2017 > wybory2017 > Postanowienia i komunikaty Komisarza Wyborczego, zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego
2017.08.30:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 sierpnia 2017 r.

o wynikach wyborów uzupelniających do Rady Gminy w Mniowie przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2017 r.2017.05.29:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 maja 2017 r.

o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Mniowie w okręgu wyborczym nr 42017.05.30:
Zarządzenie nr 48/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2017 r. (kalendarz wyborczy)

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie w okręgu wyborczym nr 42017.05.31:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie, zarządzonych na dzień 27 sierpnia 2017 r.2017.05.31:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mniowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie, zarządzonych na dzień 27 sierpnia 2017 r.2017.05.31:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie, zarządzonych na dzień 27 sierpnia 2017 r.