Gmina
Og?oszenia

?cie?ka:  BIP > Gmina > Og?oszenia > wybory2017
Menu podstron:  <Obwieszczenia Wójta><Postanowienia i komunikaty Komisarza Wyborczego, zarz?dzenia Wojewody ?wi?tokrzyskiego><Wzory dokumentów>
Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Gminy - niedziela 27 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 14 czerwca 2017 r.

Postanowienia i komunikaty Komisarza Wyborczego, zarz?dzenia Wojewody ?wi?tokrzyskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 maja 2017 r.
Zarz?dzenie nr 48/2017 Wojewody ?wi?tokrzyskiego z dnia 30 maja 2017 r. (kalendarz wyborczy)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 maja 2017 r.

Wzory dokumentów

Dokumenty dotycz?ce utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2014-2018
Wzory zg?osze? kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2014-2018
Dokumenty dotycz?ce zg?aszania kandydatów w wyborach kadencja 2014-2018