Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > Zarządzenia Wójta Gminy Mniów w 2017 r.
Zarządzenie nr 117/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy MniówZarządzenie nr 117/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy MniówZarządzenie nr 115/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy MniówZarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie na rok 2018Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2017 r.Zarządzenie nr 112/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2017 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwaZarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2017 r.Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia kierownika referatu organizacyjno — gospodarczego Urzędu Gminy Mniów do prowadzenia spraw gminy w zakresie sporządzania niektórych poświadczeńZarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Pani Mileny Miśta do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznejZarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2017 r.Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w MniowieZarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2017 r.2017.12.07:
Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy 2017 roku związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa2017.12.07:
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów w budżecie gminy na 2017 rok2017.10.24:
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie
2017.10.23:
Zarządzenie Nr 74/2017, Wójta Gminy Mniów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie
2017.10.13:
Zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie; Mniów, ul. Centralna 11 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej2017.10.05:
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie zmiany ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie Mniów, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów2017.09.27:
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie, Mniów, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów oraz Załącznika do Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 września 2017r.2017.09.27:
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie Mniów, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów.2017.09.20:
Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

Mniów, ul. Centralna 11 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej2017.09.04:
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 04 września 2017 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawia II w Mniowie Mniów, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów2017.08.30:
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za p.o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Mniowie podczas jego nieobecności2017.08.30:
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Mniowie2017.08.17:
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze2017.07.28:
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zespału Szkół im. Jana Pawła II w Mniowie2017.07.28:
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 27 lipca 2017r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mniowłe2017.07.27:
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II vv Mniowie2017.07.27:
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespolu Szkół im. Jana Pawia II w Mniowie2017.07.27:
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 32/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie povvierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Zespolu Szkól im. Jana Pawia II w Mniowie2017.06.23:
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mniowie
2017.06.23:
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mniowie z zajmowanego stanowiska
2017.06.21:
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej w Zaborowicach
2017.06.21:
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowłcach
2017.06.13:
Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowicach,

Zaborowice 160 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej2017.02.22:
Zarządzenie nr 12 / 2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi

w miejscowościach: Mniów oraz Grzymałków, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2017.01.26:
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
2017.01.26:
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowościach Mniów oraz Grzymałków,

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie