Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru
2016.11.21:
Decyzja ostateczna Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.PZ—71/3457/283/2016

w sprawie ustalenia na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko ~Kamienna z siedzibą: Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, lokalizacji inwestycji celu publicznego...2016.02.03:
Uchwała Nr 14/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

W sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 80/XV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niz Gmina Mniów osoby [...]