Gmina
Rada Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Rada Gminy > Kadencja 2010-2014
Menu podstron:  <Komisje Rady><Protokoły z sesji>
Wykaz radnych

L.p. Imię Nazwisko Miejscowość Pełniona funkcja 
Zdzisław Kos Skoki Przewodniczący 
Czesław Kowalski Mniów Wiceprzewodniczący 
Krzysztof Augustyniak Zaborowice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Łukasz Szyszka Serbinów Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu 
Sławomir Gaweł Pępice Przewodniczący Komisji Gospodarki Terenowej 
Marian Adach Grzymałków Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 
Stanisław Stryjecki Mniów Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
Łukasz Królik Mniów Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania 
Grzegorz Jas Wólka Kłucka Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. Kanalizacji 
10 Mariusz Adamczyk Mniów Radny 
11 Sławomir Kolus Borki Radny 
12 Sylwia Krawiec Cierchy Radna 
13 Michał Milcarz Chyby Radny 
14 Marek Mularczyk Pałęgi Radny 
15 Tadeusz Ściegienny Wegrzynów Radny 

Komisje Rady

Komisja rewizyjna
Komisja planowania. budżetu i finansów
Komisja gospodarki terenowej, rolnictwa i leśnictwa, budownictwa i ochrony środowiska
Komisja bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji
Komisja zdrowia i opieki społecznej
Komisja oświaty i kultury
Doraźna komisja Rady Gminy do koordynowania programu wodociągowania i kanalizacji terenu gminy

Protokoły z sesji

2014
2013
2012
2011
2010