Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Gospodarka odpadami > Odpady stałe > Deklaracja
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi