Gmina
Urząd Gminy

ścieżka:  BIP > Gmina > Urząd Gminy > Pełnomocnik Wójta ds. Informacji Niejawnych
Pełnomocnik Wójta ds. Informacji Niejawnych

Pelnomocnik – Szczepan Kołodziejczyk, pok. nr 11, tel. 413737002 w. 111

 

Do zakresu działania i kompetencji pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych należą w szczególności następujące sprawy:

1) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych i kontrola zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie,

2) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla ustalenia wykazów rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową,

3) przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie postępowań o wydawanie lub cofanie poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

4) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.