Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne
Menu podstron:  <Statut Gminy Mniów><Regulamin organizacyjny urzędu gminy><Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej><Rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru><Uchwały Rady><Zarządzenia Wójta><Sprawozdania z wykonania budzetu><Majątek gminy><Gospodarka odpadami><Rejestry i ewidencje><Oświadczenia majątkowe za 2012 rok><Oświadczenia majątkowe za 2013 rok><Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014><Oświadczenia majątkowe za 2014 rok><Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018><Oświadczenia 2015 rok><Oświadczenia majątkowe za 2016 rok><Oświadczenia majątkowe za 2017 rok>

Statut Gminy Mniów

Regulamin organizacyjny urzędu gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru

Uchwały Rady

Zarządzenia Wójta

Sprawozdania z wykonania budzetu

Majątek gminy

Gospodarka odpadami

Rejestry i ewidencje

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018

Oświadczenia 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok