Gmina
Zamierzenia i programy

ścieżka:  BIP > Gmina > Zamierzenia i programy
Menu podstron:  <Plan rozwoju lokalnego><Koncepcja kanalizacji><Plan zamówień publicznych>


2018.12.18:
Program Rewitalizacji dla Gminy Mniów na lata 2016-2023

Załącznik do uchwały Nr 9/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 roku2018.12.18:
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Mniów na lata 2018-2023

Załącznik do uchwały Nr 10/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 rokuPlan rozwoju lokalnego

Koncepcja kanalizacji

Plan zamówień publicznych