Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia
Aktualne zamówienia

Wyniki przetargu pn.: Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych”

Wyniki przetargu: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Informacja o rozpatrzeniu propozycji cenowych na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zakładu komunalnego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: Regulacja gospodarki wodno — ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni olejowej w Mniowie - Składanie propozycji cenowej na dostawę agregatu

Ogłoszenie o wynikach postępowania na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Wyniki przetargu na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2018.03.01:
Wyniki przetargu pn.: Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych
2018.02.12:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego kamiennego z dolomitu dewońskiego lub kruszyw kwarcytowych”

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 11.00.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

zał._nr_2_-_projekt_umowy.doc   54 K
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-2018.doc   53 K
Wyniki_bip.odt   19.6 K
Zał._nr_1_-_oferta.doc   34 KWyniki przetargu: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów

- Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka.

2018.02.21:
Ogłoszenie o zawarciu umowy
2018.01.10:
Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Znak: RI.271.1.2018

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 503657-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-26, godzina: 12:00

 

Pełna treść ogłoszenia


Uwagi do załączników

Ponieważ załączników jest dość dużo udostępniam zainteresowanym spis wszystkich plików . W archiwum są 2 pliki tekstowe:

spis.txt - UNIX format, kodowanie utf-8
spisW.txt - Windows format, kodowanie CP1250

Spis może być przydatny w celu zautomatyzowanego pobrania pełnej SIWZ.

 

Wszystkie pliki zajmują odpowiednio w katalogach:

284K ./SIWZ.doc

4,0M ./Zad1

77M ./Zad2

14M ./Zad3.1

4,6M ./Zad3.2

96K ./zał._1_-_wzór_oferty.doc

84K ./zał._2_-_spełnianie_warunków.doc

76K ./zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc

248K ./zał._4_-_umowa.doc

68K ./zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc

92K ./zał._7-_wykaz_robót.doc

84K ./zał._8_-_wykaz_osob.doc

razem: 100 MiB

 

Uwaga do posiadaczy najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, dodatek (plugin) DjVu może nie działać i może się okazać, że aby obejrzeć plik DjVu w formacie indirect trzeba ściągnąć wszystkie pliki z katalogu zawierającego index.djvu (Zad3.1/projekt/ i Zad2/przebieg) lub skopiować odnośnik i otworzyć lokalizację bezpośrednio w programie DjVuLibre, który otwiera tego typu pliki bez problemu.

 

 


SIWZ, załączniki 1-4, 6-8

zał._6_-_oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   64 K
zał._8_-_wykaz_osob.doc   79 K
Zmiana_treści_SIWZ.pdf   664 K
zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   79 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   69 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   90 K
zał._7-_wykaz_robót.doc   86 K
zał._4_-_umowa.doc   242 K
SIWZ.doc   279 K

Załącznik 5, zadanie 1

zestawienie_sieci.xls.pdf   46 K
rys.pdf   68 K
rys.pdf   68 K
OPIS_DRUK.doc.pdf   184 K
mapy_syt-wys_rys_2__3__4.djvu   780 K
rys.pdf   76 K
Przedmiar_kanalizacja_ul_Wrzosowa_Mniów_20.12.17.pdf   53 K
rys_1.pdf   781 K
rys.pdf   95 K
rys.pdf   93 K
rys..pdf   553 K
rys_5_do.pdf   1.1 M

Załącznik 5, zadanie 2, część drogowa - opis

Opis_techniczny.pdf   56 K
strona_tytułowa.pdf   12.7 K
decyzja.pdf   62 K

Załącznik 5, zadanie 2, część drogowa - rysunki

Rys._nr_4_Przekroje_poprzeczne.pdf   235 K
Rys._nr_5_Szczegóły.pdf   173 K
Orientacja.pdf   570 K
Rys._nr_2_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf   125 K
Rys._nr_3_Profil_podłużny.pdf   134 K

Załącznik 5, zadanie 2, część elektryczna

specyfikacja.pdf   113 K
opis_techniczny_uzupełnienie.djvu   568 K
opis_techniczny.djvu   5.5 M

Załącznik 5, zadanie 2, część geotechniczna

dokumentacja_geotechniczna.djvu   5.0 M

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - mapy

Rys.34.djvu   43 K
Rys.13.djvu   118 K
Rys.35.djvu   46 K
Rys.20.djvu   123 K
Rys.14.djvu   97 K
Rys.6.djvu   202 K
Rys.4.djvu   155 K
Rys.24.djvu   166 K
Rys.33.djvu   46 K
Rys.9.djvu   135 K
Rys.5.djvu   194 K
Rys.32.djvu   41 K
Rys.16.djvu   135 K
Rys.22.djvu   135 K
Rys.29.djvu   120 K
Rys.10.djvu   169 K
Rys.27.djvu   150 K
Rys.30.djvu   47 K
Rys.21.djvu   159 K
Rys.17.djvu   135 K
Rys.11.djvu   175 K
Rys.2.djvu   133 K
Rys.19.djvu   158 K
Rys.18.djvu   141 K
Rys.36.djvu   38 K
Rys.12.djvu   185 K
Rys.3.djvu   169 K
Rys.28.djvu   174 K
Rys.15.djvu   155 K
Rys.26.djvu   112 K
Rys.23.djvu   162 K
Rys.25.djvu   91 K
Rys.31.djvu   57 K
Rys.7.djvu   180 K
Rys.1.djvu   129 K
Rys.8.djvu   152 K

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - opis

opis_pzt.pdf   85 K
opis_arch_bud.pdf   3.4 M

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - rysunki

Rys.48.djvu   25 K
Rys.110.djvu   26 K
Rys.34.djvu   26 K
Rys.131.djvu   20 K
Rys.101.djvu   25 K
Rys.47.djvu   25 K
Rys.54.djvu   25 K
Rys.61.djvu   25 K
Rys.0.djvu   782 K
Rys.41.djvu   26 K
Rys.134.djvu   55 K
Rys.117.djvu   26 K
Rys.67.djvu   25 K
Rys.115.djvu   28 K
Rys.129.djvu   27 K
Rys.94.djvu   26 K
Rys.138.djvu   18.1 K
Rys.13.djvu   55 K
Rys.51.djvu   27 K
Rys.35.djvu   26 K
Rys.52.djvu   27 K
Rys.20.djvu   41 K
Rys.14.djvu   50 K
Rys.133.djvu   74 K
Rys.6.djvu   45 K
Rys.75.djvu   26 K
Rys.71.djvu   25 K
Rys.80.djvu   29 K
Rys.79.djvu   26 K
Rys._143.djvu   114 K
Rys.112.djvu   29 K
Rys.4.djvu   49 K
Rys._142.djvu   107 K
Rys.95.djvu   27 K
Rys.126.djvu   29 K
Rys.81.djvu   26 K
Rys.24.djvu   42 K
Rys.37.djvu   27 K
Rys.33.djvu   26 K
Rys.46.djvu   25 K
Rys.9.djvu   37 K
Rys.92.djvu   27 K
Rys.111.djvu   22 K
Rys.136.djvu   52 K
Rys.39.djvu   24 K
Rys.105.djvu   24 K
Rys._141.djvu   109 K
Rys.135.djvu   47 K
Rys.60.djvu   28 K
Rys.137.djvu   71 K
Rys.130.djvu   26 K
Rys.91.djvu   27 K
Rys.5.djvu   51 K
Rys.32.djvu   29 K
Rys.65.djvu   27 K
Rys.57.djvu   28 K
Rys.16.djvu   41 K
Rys.113.djvu   26 K
Rys.128.djvu   30 K
Rys._144.djvu   110 K
Rys.58.djvu   29 K
Rys.93.djvu   26 K
Rys.148.djvu   32 K
Rys._145.djvu   110 K
Rys.97.djvu   28 K
Rys.127.djvu   27 K
Rys.84.djvu   29 K
Rys.132.djvu   22 K
Rys.45.djvu   25 K
Rys._140.djvu   59 K
Rys.149.djvu   32 K
Rys._147.djvu   88 K
Rys.102.djvu   24 K
Rys.22.djvu   25 K
Rys.29.djvu   30 K
Rys.10.djvu   41 K
Rys.27.djvu   28 K
Rys.30.djvu   23 K
Rys.82.djvu   24 K
Rys.44.djvu   27 K
Rys.78.djvu   28 K
Rys.118.djvu   26 K
Rys.21.djvu   37 K
Rys.116.djvu   27 K
Rys.103.djvu   25 K
Rys.88.djvu   26 K
Rys.17.djvu   26 K
Rys.66.djvu   26 K
Rys.83.djvu   26 K
Rys.76.djvu   27 K
Rys.120.djvu   27 K
Rys.86.djvu   26 K
Rys.11.djvu   35 K
Rys.114.djvu   26 K
Rys.87.djvu   27 K
Rys.100.djvu   24 K
Rys.125.djvu   32 K
Rys.106.djvu   24 K
Rys.2.djvu   51 K
Rys.89.djvu   27 K
Rys.123.djvu   32 K
Rys.19.djvu   41 K
Rys.49.djvu   25 K
Rys.77.djvu   27 K
Rys.64.djvu   27 K
Rys.99.djvu   25 K
Rys.62.djvu   27 K
Rys.18.djvu   41 K
Rys.63.djvu   24 K
Rys.36.djvu   24 K
Rys.12.djvu   32 K
Rys.68.djvu   25 K
Rys.55.djvu   24 K
Rys.50.djvu   25 K
Rys.3.djvu   37 K
Rys.28.djvu   36 K
Rys.108.djvu   28 K
Rys.139.djvu   15.5 K
Rys.42.djvu   30 K
Rys.15.djvu   41 K
Rys.109.djvu   26 K
Rys.119.djvu   27 K
Rys.104.djvu   25 K
Rys.73.djvu   24 K
Rys.96.djvu   28 K
Rys.85.djvu   28 K
Rys.26.djvu   29 K
Rys.23.djvu   42 K
Rys.53.djvu   25 K
Rys._146.djvu   89 K
Rys.25.djvu   24 K
Rys.124.djvu   27 K
Rys.31.djvu   31 K
Rys.74.djvu   24 K
Rys.90.djvu   25 K
Rys.122.djvu   28 K
Rys.7.djvu   41 K
Rys.107.djvu   25 K
Rys.38.djvu   28 K
Rys.69.djvu   26 K
Rys.70.djvu   26 K
Rys.43.djvu   27 K
Rys.121.djvu   29 K
Rys.59.djvu   29 K
Rys.56.djvu   25 K
Rys.98.djvu   26 K
Rys.1.djvu   44 K
Rys.8.djvu   27 K
Rys.40.djvu   25 K
Rys.72.djvu   26 K

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - specyfikacja

Str.Tytulowa_Specyfikacja.pdf   27 K
SPECYFIKACJA_Techniczna.pdf   147 K

Załącznik 5, zadanie 2 - przebieg sieci

plik typu DjVu indirect - 49.7 MiB

Załącznik 5, zadanie 2 - przedmiary

ksGrzymałków_Skoki_cz2_przedmiar.pdf   120 K
kanalizacja_grzym_przedmiar_elektryka.pdf   2.1 M

Załącznik 5, zadanie 3.1

MAPA_ZUD_CZ.2_.PDF   1.0 M
MAPA_ZUD_CZ.1_.PDF   1.0 M
RYS.3_.PDF   295 K
przedmiar_Mokry_Bór_-_wodociąg.pdf   63 K
POZWOLENIE_NA_BUDOWĘ.PDF   784 K
RYS_4_.PDF   616 K

Załącznik 5, zadanie 3.1 - projekt

plik typu DjVu indirect - 10.2 MiB

Załącznik 5, zadanie 3.2

tabela_1.pdf   196 K
opis_wodociagu.pdf   461 K
Rys._1.pdf   340 K
ST_wólka_kłucka.pdf   566 K
Rys._4.pdf   156 K
przedmiar.wodociag.Wolka_Klucka.PROW.pdf   1.2 M
Rys._6.pdf   183 K
Rys._5.pdf   192 K
OPINIA_GEOTECHNICZNA_WARUNKÓW_POSADOWIENIA_WODOCIĄGU.pdf   214 K
Rys._3.pdf   610 K
Rys._2.pdf   482 K

2018.01.15:
Opowiedź nr 1 na zapytania oferentów


2018.01.22:
Opowiedź nr 2 na zapytania oferentów


2018.01.23:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-30, godzina: 12:00

2018.01.23:
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.23:
Opowiedź nr 3 na zapytania oferentów


2018.01.23:
Opowiedź nr 4 na zapytania oferentów


2018.01.24:
Opowiedź nr 5 na zapytania oferentów


2018.01.30:
Protokół z otwarcia ofert
2017.12.29:
Informacja o rozpatrzeniu propozycji cenowych na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zakładu komunalnego
2017.12.12:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: Regulacja gospodarki wodno — ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka
2017.12.05:
Zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni olejowej w Mniowie - Składanie propozycji cenowej na dostawę agregatu

Propozycję cenową należy złożyć, przesłać do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 9:002017.11.27:
Ogłoszenie o wynikach postępowania na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg
2017.11.22:
Wyniki przetargu na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017.11.07:
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku2017.10.25:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie:

1) odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych własnym sprzętem

2) posypywania nawierzchni własnymi materiałami usuwającymi gołoledź i śliskość nawierzchni.

 

[...]

 

VII. Miejsce oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 20 (sekretariat);

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06 listopada 2017 r.


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.doc   59 K
zal._nr_1_-_druk_oferty.doc   34 K
Wyniki_na_bip_-_2017.odt   27 K
zał._nr_2_-_projekt_umowy_utrzymanie_dróg_zima_2017-2018.doc   53 K
Zał._nr_3_-_mapy.pdf   6.6 M2017.10.25:
Przetarg na roboty budowlane: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

Znak: RI.271.3.2017

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 607061-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

 

Urząd Gminy w Mniowie: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów - Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-09, godzina: 12:00

 

Pełna treść ogłoszenia


Uwagi do załączników

Ponieważ załączników jest dość dużo udostępniam zainteresowanym spis wszystkich plików . W archiwum są 2 pliki tekstowe:

spis.txt - UNIX format, kodowanie utf-8
spisW.txt - Windows format, kodowanie CP1250

Spis może być przydatny w celu zautomatyzowanego pobrania pełnej SIWZ.

 

Wszystkie pliki zajmują odpowiednio w katalogach:

4,6M ./Zad3.2

4,0M ./Zad1

10M ./Zad3.1/projekt

14M ./Zad3.1

2,3M ./Zad2/przedmiary

3,6M ./Zad2/sanit/opis

4,8M ./Zad2/sanit/mapy

184K ./Zad2/sanit/spec

6,1M ./Zad2/sanit/rys

15M ./Zad2/sanit

148K ./Zad2/drog/opis

1,3M ./Zad2/drog/rys

1,4M ./Zad2/drog

6,2M ./Zad2/elektr

48M ./Zad2/przebieg

5,1M ./Zad2/geo

77M ./Zad2

100M razem

 

Uwaga do posiadaczy najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, dodatek (plugin) DjVu może nie działać i może się okazać, że by obejrzeć plik DjVu w formacie indirect trzeba ściągnąć wszystkie pliki z katalogu zawierającego index.djvu (Zad3.1/projekt/ i Zad2/przebieg).

 

 


SIWZ, załączniki 1-4

zał._2_-_spełnianie_warunków.doc   24 K
zał._3_-_brak_podstaw_wykluczenia.doc   26 K
zał._1_-_wzór_oferty.doc   63 K
zał._4_-_umowa.doc   241 K
SIWZ.doc   329 K

Załącznik 5, zadanie 1

zestawienie_sieci.xls.pdf   46 K
rys.pdf   68 K
rys.pdf   68 K
OPIS_DRUK.doc.pdf   184 K
mapy_syt-wys_rys_2__3__4.djvu   780 K
rys.pdf   76 K
rys_1.pdf   781 K
rys.pdf   95 K
rys.pdf   93 K
przedmiar_-_Wrzosowa_1191.pdf   71 K
rys..pdf   553 K
rys_5_do.pdf   1.1 M

Załącznik 5, zadanie 2, część drogowa - opis

Opis_techniczny.pdf   56 K
strona_tytułowa.pdf   12.7 K
decyzja.pdf   62 K

Załącznik 5, zadanie 2, część drogowa - rysunki

Rys._nr_4_Przekroje_poprzeczne.pdf   235 K
Rys._nr_5_Szczegóły.pdf   173 K
Orientacja.pdf   570 K
Rys._nr_2_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf   125 K
Rys._nr_3_Profil_podłużny.pdf   134 K

Załącznik 5, zadanie 2, część elektryczna

specyfikacja.pdf   113 K
opis_techniczny_uzupełnienie.djvu   568 K
opis_techniczny.djvu   5.5 M

Załącznik 5, zadanie 2, część geotechniczna

dokumentacja_geotechniczna.djvu   5.0 M

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - mapy

Rys.34.djvu   43 K
Rys.13.djvu   118 K
Rys.35.djvu   46 K
Rys.20.djvu   123 K
Rys.14.djvu   97 K
Rys.6.djvu   202 K
Rys.4.djvu   155 K
Rys.24.djvu   166 K
Rys.33.djvu   46 K
Rys.9.djvu   135 K
Rys.5.djvu   194 K
Rys.32.djvu   41 K
Rys.16.djvu   135 K
Rys.22.djvu   135 K
Rys.29.djvu   120 K
Rys.10.djvu   169 K
Rys.27.djvu   150 K
Rys.30.djvu   47 K
Rys.21.djvu   159 K
Rys.17.djvu   135 K
Rys.11.djvu   175 K
Rys.2.djvu   133 K
Rys.19.djvu   158 K
Rys.18.djvu   141 K
Rys.36.djvu   38 K
Rys.12.djvu   185 K
Rys.3.djvu   169 K
Rys.28.djvu   174 K
Rys.15.djvu   155 K
Rys.26.djvu   112 K
Rys.23.djvu   162 K
Rys.25.djvu   91 K
Rys.31.djvu   57 K
Rys.7.djvu   180 K
Rys.1.djvu   129 K
Rys.8.djvu   152 K

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - opis

opis_pzt.pdf   85 K
opis_arch_bud.pdf   3.4 M

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - rysunki

Rys.48.djvu   25 K
Rys.110.djvu   26 K
Rys.34.djvu   26 K
Rys.131.djvu   20 K
Rys.101.djvu   25 K
Rys.47.djvu   25 K
Rys.54.djvu   25 K
Rys.61.djvu   25 K
Rys.0.djvu   782 K
Rys.41.djvu   26 K
Rys.134.djvu   55 K
Rys.117.djvu   26 K
Rys.67.djvu   25 K
Rys.115.djvu   28 K
Rys.129.djvu   27 K
Rys.94.djvu   26 K
Rys.138.djvu   18.1 K
Rys.13.djvu   55 K
Rys.51.djvu   27 K
Rys.35.djvu   26 K
Rys.52.djvu   27 K
Rys.20.djvu   41 K
Rys.14.djvu   50 K
Rys.133.djvu   74 K
Rys.6.djvu   45 K
Rys.75.djvu   26 K
Rys.71.djvu   25 K
Rys.80.djvu   29 K
Rys.79.djvu   26 K
Rys._143.djvu   114 K
Rys.112.djvu   29 K
Rys.4.djvu   49 K
Rys._142.djvu   107 K
Rys.95.djvu   27 K
Rys.126.djvu   29 K
Rys.81.djvu   26 K
Rys.24.djvu   42 K
Rys.37.djvu   27 K
Rys.33.djvu   26 K
Rys.46.djvu   25 K
Rys.9.djvu   37 K
Rys.92.djvu   27 K
Rys.111.djvu   22 K
Rys.136.djvu   52 K
Rys.39.djvu   24 K
Rys.105.djvu   24 K
Rys._141.djvu   109 K
Rys.135.djvu   47 K
Rys.60.djvu   28 K
Rys.137.djvu   71 K
Rys.130.djvu   26 K
Rys.91.djvu   27 K
Rys.5.djvu   51 K
Rys.32.djvu   29 K
Rys.65.djvu   27 K
Rys.57.djvu   28 K
Rys.16.djvu   41 K
Rys.113.djvu   26 K
Rys.128.djvu   30 K
Rys._144.djvu   110 K
Rys.58.djvu   29 K
Rys.93.djvu   26 K
Rys.148.djvu   32 K
Rys._145.djvu   110 K
Rys.97.djvu   28 K
Rys.127.djvu   27 K
Rys.84.djvu   29 K
Rys.132.djvu   22 K
Rys.45.djvu   25 K
Rys._140.djvu   59 K
Rys.149.djvu   32 K
Rys._147.djvu   88 K
Rys.102.djvu   24 K
Rys.22.djvu   25 K
Rys.29.djvu   30 K
Rys.10.djvu   41 K
Rys.27.djvu   28 K
Rys.30.djvu   23 K
Rys.82.djvu   24 K
Rys.44.djvu   27 K
Rys.78.djvu   28 K
Rys.118.djvu   26 K
Rys.21.djvu   37 K
Rys.116.djvu   27 K
Rys.103.djvu   25 K
Rys.88.djvu   26 K
Rys.17.djvu   26 K
Rys.66.djvu   26 K
Rys.83.djvu   26 K
Rys.76.djvu   27 K
Rys.120.djvu   27 K
Rys.86.djvu   26 K
Rys.11.djvu   35 K
Rys.114.djvu   26 K
Rys.87.djvu   27 K
Rys.100.djvu   24 K
Rys.125.djvu   32 K
Rys.106.djvu   24 K
Rys.2.djvu   51 K
Rys.89.djvu   27 K
Rys.123.djvu   32 K
Rys.19.djvu   41 K
Rys.49.djvu   25 K
Rys.77.djvu   27 K
Rys.64.djvu   27 K
Rys.99.djvu   25 K
Rys.62.djvu   27 K
Rys.18.djvu   41 K
Rys.63.djvu   24 K
Rys.36.djvu   24 K
Rys.12.djvu   32 K
Rys.68.djvu   25 K
Rys.55.djvu   24 K
Rys.50.djvu   25 K
Rys.3.djvu   37 K
Rys.28.djvu   36 K
Rys.108.djvu   28 K
Rys.139.djvu   15.5 K
Rys.42.djvu   30 K
Rys.15.djvu   41 K
Rys.109.djvu   26 K
Rys.119.djvu   27 K
Rys.104.djvu   25 K
Rys.73.djvu   24 K
Rys.96.djvu   28 K
Rys.85.djvu   28 K
Rys.26.djvu   29 K
Rys.23.djvu   42 K
Rys.53.djvu   25 K
Rys._146.djvu   89 K
Rys.25.djvu   24 K
Rys.124.djvu   27 K
Rys.31.djvu   31 K
Rys.74.djvu   24 K
Rys.90.djvu   25 K
Rys.122.djvu   28 K
Rys.7.djvu   41 K
Rys.107.djvu   25 K
Rys.38.djvu   28 K
Rys.69.djvu   26 K
Rys.70.djvu   26 K
Rys.43.djvu   27 K
Rys.121.djvu   29 K
Rys.59.djvu   29 K
Rys.56.djvu   25 K
Rys.98.djvu   26 K
Rys.1.djvu   44 K
Rys.8.djvu   27 K
Rys.40.djvu   25 K
Rys.72.djvu   26 K

Załącznik 5, zadanie 2, część sanitarna - specyfikacja

Str.Tytulowa_Specyfikacja.pdf   27 K
SPECYFIKACJA_Techniczna.pdf   147 K

Załącznik 5, zadanie 2 - przebieg sieci

plik typu DjVu indirect - 49.7 MiB

Załącznik 5, zadanie 2 - przedmiary

kanalizacja_grzym_przedmiar_elektryka.pdf   2.1 M
ksMnow_Grzymałków_Skoki-cz2_przedmiar.pdf   117 K

Załącznik 5, zadanie 3.1

MAPA_ZUD_CZ.2_.PDF   1.0 M
MAPA_ZUD_CZ.1_.PDF   1.0 M
RYS.3_.PDF   295 K
przedmiar_Mokry_Bór_-_wodociąg.pdf   63 K
POZWOLENIE_NA_BUDOWĘ.PDF   784 K
RYS_4_.PDF   616 K

Załącznik 5, zadanie 3.1 - projekt

plik typu DjVu indirect - 10.2 MiB

Załącznik 5, zadanie 3.2

tabela_1.pdf   196 K
opis_wodociagu.pdf   461 K
Rys._1.pdf   340 K
ST_wólka_kłucka.pdf   566 K
Rys._4.pdf   156 K
przedmiar.wodociag.Wolka_Klucka.PROW.pdf   1.2 M
Rys._6.pdf   183 K
Rys._5.pdf   192 K
OPINIA_GEOTECHNICZNA_WARUNKÓW_POSADOWIENIA_WODOCIĄGU.pdf   214 K
Rys._3.pdf   610 K
Rys._2.pdf   482 K

2017.11.03:
Odpowiedź nr 1 za zaytania oferentów


2017.11.03:
Zmiana nr 1 w SIWZ

Ogłoszenie nr 500052868-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.

2017.11.06:
Odpowiedź nr 2 za zaytania oferentów


2017.11.06:
Zmiana nr 2 w SIWZ

Ogłoszenie nr 500054104-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.

2017.11.14:
Informacja z otwarcia ofert


2017.11.15:
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
2017.10.23:
Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mniów w okresie

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

Znak: GKPS.IV.271.1.2017

 

Ogłoszenie nr 605617-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.10.31:
Wyjaśnienia do SIWZ, aktualizacja SIWZ

Aktualizacja_SIWZ.odt   80 K
Wyjaśnienia_do_SIWZ.odt   21 K