Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne > Aktualne zamówienia
Aktualne zamówienia

Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2017/2018

Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grz3wczy 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018'

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018’

Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa

Przetarg na budowę oświetlenia drogowego

2017.10.23:
Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mniów w okresie

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

Znak: GKPS.IV.271.1.2017

 

Ogłoszenie nr 605617-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017.09.19:
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grzewczy 2017/2018
2017.09.05:
Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie na sezon grz3wczy 2017/2018

Ogłoszenie nr 583664-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm plus lub równoważnego do kotłowni olejowej w Mniowie ul. Centralna 8, obsługiwanej przez Gminny Zakład usług Komunalnych w Mniowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - olej napędowy grzewczy EKOTERM PLUS lub równoważny w ilości 145 m3 o temperaturze zapłonu powyżej 550 C, zawartości siarki nie więcej niż 0,10 % m/m, zawartości ciał stałych obcych nie większa niż 24 mg/kg, wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6 MJ/kg, zaopatrzony w świadectwo jakości dostarczonego produktu przez jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań. - dostawa oleju napędowego grzewczego w temperaturze referencyjnej 15o. - jednorazowa dostawa oleju w ilości 10 m3 przy zastosowaniu pompy przy autocysternie - oferowana cena netto za 1m3 dostawy oleju napędowego grzewczego na dzień 15 września 2017r. zbiorniki na olej o pojemności 15 m3 , dostawa autocysternami o wymiarach 9,2m/2,8m/3,4m (długość/szerokość/wysokość). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych

 

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-19, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki
2017.09.05:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018'

Ogłoszenie nr 500023571-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.2017.09.05:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 500023449-N-2017 z dnia 05-09- 2017 r.2017.08.30:
Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2017.08.03:
Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018
2017.08.03:
Wyniki przetargu na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018
2017.07.14:
Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018’

Ogłoszenie nr 551704-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018 w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) na trasach: miejsce zamieszkania- szkoła- miejsce zamieszkania. Usługa winna być wykonana własnym środkiem transportu. Liczba uczniów do przewozu – 10 Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 140 km Rogowice – 1 osoba Baran – 1 osoba Mniów – 2 osoby Borki – 1osoba Mokry Bór – 2 osoby Pępice – 3 osoby Dowóz na zajęcia: Kielce ul. Szkolna, Kryształowa, Warszawska, Krakowska. 1. Zakres usług będzie obejmował odbiór dzieci z miejsca zamieszkania, dowóz do placówek oświatowych na terenie miasta Kielce, po zakończonych zajęciach przywóz do domu wg wskazanych adresów. 2. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci ustalany będzie z Samodzielnym Referentem do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Mniów. 3. Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i przywozu ze szkół. 4. Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawców.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-21, godzina: 10:00,

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
SIWZ_.pdf   476 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   26 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   36 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   35 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   33 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K2017.07.14:
Przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 551483-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół na godzinę ustaloną z dyrekcją placówki oświatowej oraz odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych w dni nauki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018 na trasach: miejsce zamieszkania- szkoła- miejsce zamieszkania.

Trasa nr 1 Mokry Bór → Skoki →ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 1 –ok. 3 km.

Trasa nr 2 ZS Grzymałków →Wrzoski → Wólka Kłucka →Wiązowa → Wólka Kłucka → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 2 –ok. 13 km.

Trasa nr 3 ZS Grzymałków → Straszów → Sośnina → Gliniany Las →ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 3 –ok. 10,5 km.

Trasa nr 4 ZS Grzymałków → Pałęgi →Straszów → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 4 –ok. 10,5 km.

Trasa nr 5 ZS Mniów → Pępice (Barania Góra)→ Cierchy → Piaski →Stachura → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 5 –ok. 16,5 km

Trasa nr 6 ZS Mniów → Pępice (Barania Góra)→ Cierchy → Piaski →Stachura → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 6 –ok. 16,5 km

Trasa nr 7 ZS Mniów → Przełom (koło bloku)→ Pieradła → Lisie Jamy →Przełom → Olszyna → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 7 –ok. 15,5 km

Trasa nr 8 ZS Mniów → Węgrzynów → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 8 –ok. 4 km

Trasa nr 9 ZS Grzymałków → Skoki→ Mokry Bór → Wólka Kłucka → Wiązowa→ Wólka Kłucka →Wrzoski → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 9 –ok. 19 km.

Trasa nr 10 ZS Grzymałków → Skoki→ Mokry Bór → Wólka Kłucka → Wiązowa→ Wólka Kłucka →Wrzoski → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 10 –ok. 19 km.

Trasa nr 11 ZS Grzymałków → Gliniany Las → Sośnina → Straszów → Pałęgi → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 11 –ok. 15,5 km.

Trasa nr 12 ZS Grzymałków → Gliniany Las → Sośnina → Straszów → Pałęgi → ZS Grzymałków Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 12 –ok. 15,5 km.

Trasa nr 13 ZS Mniów → Stachura (Przecinka) → Piaski → Stachura → Cierchy → Pępice ( Barania Góra) → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 13 –ok. 20 km.

Trasa nr 14 ZS Mniów → Stachura (Przecinka) → Piaski → Stachura → Cierchy → Pępice ( Barania Góra) → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 14 –ok. 20 km.

Trasa nr 15 ZS Mniów → Przełom (koło bloku)→ Pieradła → Lisie Jamy →Przełom → Olszyna → ZS Mniów Łączna dzienna ilość km dla trasy nr 15 –ok. 15,5 km

Podana ilość kilometrów jest ilością szacunkową służącą do prawidłowego opracowania oferty. Warunki ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Dowozy realizowane będą w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych lub ustalonych przez MEN.

2.Szczegóły związane z dowozem i odwozem tj: ilość kursów, liczba uczniów, godziny przywozu i odwozu, miejsca wsiadania i wysiadania, będą ustalane przez dyrektorów poszczególnych szkół z wybranym oferentem.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dowożonych uczniów (do 15%), która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą tras dowozu uczniów i miejsc przystanków (zabierania uczniów).

4. Podane ilości uczniów z poszczególnych miejscowości są aktualne na dzień ogłoszenia zamówienia.Dzieci wskazane do dowozów przez Dyrektorów szkół z miejscowości: Pępice 28 uczniów Węgrzynów 65 uczniów Stachura 20 uczniów Lisie Jamy 4 uczniów Piaski 3 uczniów Przełom 17 uczniów Olszyna 2 uczniów Pieradła 6 uczniów Cierchy 2 uczniów Mokry Bór 13 uczniów Skoki 39 uczniów Wólka Kłucka 54 uczniów Straszów 21 uczniów Stachura 3 uczniów Sośnina 7 uczniów Gliniany Las 27 uczniów Pałęgi 22 uczniów

5. Uczniowie rano muszą być pod daną szkołę dowiezieni nie później niż na 10 minut przez rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a odwóz ma się rozpoczęć po zakończonych zajęciach lekcyjnych spod danej szkoły do miejscowości zamieszkania.

6. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia w autobusie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów oraz opiekuna, bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i odwozu. Wielkość lub ilość pojazdów na całej trasie lub na danym odcinku trasy należy dostosować do ilości przewożonych osób.

7.W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły oferent zapewnia bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie.

8.W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 ºC, Wykonawca zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia.

9.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych. Dowożenie dzieci odbywać się ma środkami transportu z aktualnym przeglądem technicznym, odpowiednio oznakowanymi i ubezpieczonymi.

10. Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawców

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-21, godzina: 11:00,

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_7_do_SIWZ.doc   31 K
Załącznik_nr_2_do_SIWZ.docx   34 K
Załącznik_nr_8_do_SIWZ.doc   37 K
Załacznik_nr_4_do_SIWZ.doc   35 K
Załącznik_nr_6_do_SIWZ.doc   30 K
Załącznik_nr_5_do_SIWZ.doc   36 K
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_1_.doc   87 K
SIWZ__.pdf   417 K2017.06.06:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w m. Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa

Mniów, 2017 – 06 – 06

Znak:GKPS.VII.271.9.2017

 

Ogłoszenie nr 526906-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Urząd Gminy Mniów: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Cierchy i Wólka Kłucka - Wiązowa w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-21, godzina: 10:00,

 

[...]

 

Część nr: 1

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Cierchy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:etap I – opracowanie dokumentacji projektowej etap II – budowa linii napowietrznej oświetlenia o dł. ok. 175 mb : stawianie 4 słupów oraz montaż 4 opraw energooszczędnych typu LED, - podwieszenie oświetlenia drogowego nn na istniejących słupach o dł. ok. 120 mb, odcinek od słupa nr 25 do słupa nr 25/2 oraz montaż 1 oprawy energooszczędnej typu LED

 

[...]

 

Część nr: 2

Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka - Wiązowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:etap I – opracowanie dokumentacji projektowej etap II – budowa linii napowietrznej oświetlenia o dł. ok. 215 mb : stawianie 5 słupów oraz montaż 3 opraw energooszczędnych typu LED.

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


2017.04.14:
Przetarg na budowę oświetlenia drogowego

Ogłoszenie przetargu na budowę oświetlenia drogowego
w m. Przełom - Pielaki, Stachura Przecinka, Zaborowice i Malmurzyn
w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Mniów, 2017 – 04 – 14

Znak:GKPS.VII.271.8.2017

Ogłoszenie nr 66853 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Mniów: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Przełom - Pielaki, Stachura Przecinka, Zaborowice i Malmurzyn w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę

 

II.5) Główny kod CPV: 45232210-7

Dodatkowe kody CPV:45316110-9, 45315100-9, 71320000-7,

 

[...]

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 04/05/2017, godzina: 11:00

 

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami

zał._5_-oświadczenie_o_grupie_kapit.doc   19.0 K
zał._3_-_oświadczenie_o_spełn._war.doc   22 K
zał._1_-_progr._funk._użytk..odt   32 K
zał._10_-_Istotne_postawnowienia_-_podwyk.doc   50 K
zał._4_-_oświadczenie_o_wykluczeniu.doc   24 K
zał._nr_1.1_-_mapa_poglądowa.pdf   2.0 M
zał._7_-_wykaz_wykonanych_zamówień.doc   23 K
zał.__nr_11.1_-_przedmiar_-_zadanie_nr_4.pdf   94 K
SIWZ.doc   295 K
zał._6_-_oświadczenie_wykonawcy.doc   16.0 K
zał._2_-_wzór_oferty.doc   51 K
zał._9_-Projekt_umowy.doc   224 K
zał._8_-_wykaz_osób.doc   21 K

Załącznik nr 11 do SIWZ

PB_Malmurzyn.djvu   0.9 M
rys_nr_1.pdf   503 K
rys_nr_3.pdf   34 K
rys_nr_2.pdf   41 K
specyfikacja_techniczna.pdf   306 K

2017.04.25:
Sprostowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.3. rozdział. V programu funkcjonalno – użytkowego

2017.05.04:
Protokół z otwarcia ofert na budowę oświetlenia drogowego


2017.05.22:
Wyniki przetargu na budowę oświetlenia drogowego