Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia
Menu podstron:  <Nabór na wolne stanowiska pracy><Zamówienia publiczne><Inne ogłoszenia><Wybory parlamentarne 2019><Archiwum>


Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Składy obwodowych komisji wyborczych Gminy Mniów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Mniów

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych  w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień  13 października 2019 roku

Informacja o terminie szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Mniów

Informacja o terminie szkoleń dla przewodniczących/zastępców obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Mniów

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Harmonogram szkoleń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 231/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 5 września 2019 roku

Zarządzenie Wójta w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Referent w referacie gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa

Nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym
Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia
Inne ogłoszenia

Inne ogłoszenia
Archiwum ogłoszeń

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005