Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia
Menu podstron:  <Nabór na wolne stanowiska pracy><Wybory2019PE><Zamówienia publiczne><Inne ogłoszenia><Archiwum>


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz wyborczy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - psycholog

Ogłoszenie o naborze do GZUK w Mniowie na stanowisko pracy: operatora koparko-ładowarki

Referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Młodszy referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym
Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia
Inne ogłoszenia

Inne ogłoszenia
Archiwum ogłoszeń

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005