Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Wyniki badań wody

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

Praca dla szkolnego doradcy zawodowego

Praca dla psychologa szkolnego

Praca dla podinspektora w Referacie Finansowym (zgłoszenia do 2018.11.19)

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświadowych, aktualizacji statystycznej liczbie dzieci, dokonywanej na podstawie art. 11 ust. 2,

Informacja dotycząca możliwości umieszczenia kanału technologicznego przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Mniów ul. Gajowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Praca dla: Doradcy zawodowego w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Praca dla: Psychologa w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
2018.12.10:
Wyniki badań wody

Wodociąg_Serbinów.pdf   267 K
Wodociąg_Mniów.pdf   267 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   267 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   267 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   267 K2018.11.28:
Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

o wydaniu decyzji nr 3156/2018 z dnia 16.11.2018 r. znak: ZATiRA.IA.5161.172.2018, pozwalającej na wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych na trasie planowanych inwestycji drogowych, polegających na budowie drogi ekspresowej 574 na odcinkach:

granica woj. łódzkiego/mazowieckiego — Przełom/Mniów, Przełom/Mniów — Węzeł Kielce Zachód oraz Cedzyna—Łagów-Jałowęsy

[....]

 

Pełna treść obwieszczenia
2018.11.27:
Praca dla szkolnego doradcy zawodowego

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Załączniki

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.11.27:
Praca dla psychologa szkolnego

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 11 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Załączniki

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.11.09:
Praca dla podinspektora w Referacie Finansowym (zgłoszenia do 2018.11.19)

zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx   10.2 K
kwestionariusz_osobowy-1.doc   26 K
Ogloszenie.doc   39 K

2018.11.21:
Wyniki naboru
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświadowych, aktualizacji statystycznej liczbie dzieci, dokonywanej na podstawie art. 11 ust. 2,

wskaźniku zwiększającym, o którym mowa w art. 14, najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ust. 12018.11.06:
Informacja dotycząca możliwości umieszczenia kanału technologicznego przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Mniów ul. Gajowa
2018.10.26:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy2018.10.16:
Praca dla: Doradcy zawodowego w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
Doradca_zawodowy.pdf   1.3 M
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 KPraca dla: Psychologa w szkole podstawowej (Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30 października 2018 r. o godz. 10.00)

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
Psycholog.pdf   1.4 M
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.10.10:
Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na

trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj.

łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, prowadzone będą

archeologiczne badania powierzchniowe - zgodnie z decyzją nr 3042/2018

znak: ZATiRA. IA. 5161. 95. 2018 z dnia 27.06.2018r. wydaną przez

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/4, 25-950 Kielce.

 

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Poniżej załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji w formacie DjVu.


Przebieg drogi S74, odcinek Mniów - granica województwa

DEST2495.djvu   1.0 M
DEST2496.djvu   1.6 M
DEST2508.djvu   1.1 M
DEST2499.djvu   679 K
DEST2506.djvu   1.7 M
DEST2507.djvu   1.1 M
DEST2505.djvu   1.2 M
DEST2494.djvu   1.5 M
DEST2502.djvu   1.3 M
DEST2497.djvu   1.1 M
orientacja.djvu   1.3 M
DEST2498.djvu   762 K
DEST2504.djvu   1.3 M
DEST2510.djvu   0.9 M
DEST2501.djvu   430 K
DEST2511.djvu   1.6 M
DEST2503.djvu   705 K
DEST2500.djvu   1.1 M
DEST2509.djvu   1.5 M2018.10.10:
Ogłoszenie o planowanych pracach archeologicznych na trasie budowanej drogi ekspresowej S74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł „Kielce Zachód”, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe - zgodnie z decyzją nr 3043/2018 znak: ZATiRA. IA. 5161. 96. 2018z dnia 27.06.2018r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/4, 25-950 Kielce.

 

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Poniżej załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji w formacie DjVu.


Przebieg drogi S74, odcinek Mniów - węzeł Kielce Zachód

3.djvu   588 K
orientacja.djvu   1.6 M
2.djvu   1.2 M
5.djvu   1.4 M
1.djvu   1.4 M
4.djvu   830 K2018.10.03:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy