Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Nabór na stanowisko psychologa w szkole podstawowej

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w szkole podstawowej

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn.: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Wyniki badania wody

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wyniki badania wody
2018.09.12:
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Znak: RI.7011.18.2017

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych:

 

Zadanie : wymagane branże :

- w specjalności ogólnobudowlanej - w specjalności instalacji centralnego ogrzewania - w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

 

[...]

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 20.09. 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat

 

Pełna treść ogłoszenia
2018.09.10:
Nabór na stanowisko psychologa w szkole podstawowej

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24 września 2018 r. o godz. 10.00

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.09.10:
Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w szkole podstawowej

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24 września 2018 r. o godz. 10.00

Klauzula_informacyjna.docx   19.8 K
kwestionariusz_osobowy.pdf   191 K2018.09.10:
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn.: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów

Wójt Gminy Mniów przekłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.), złożoną przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Mniów.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

fax. 41 37 37 024

ug(at)mniow.pl
2018.09.03:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   267 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   267 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   267 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   267 K2018.08.14:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
2018.08.09:
Ogłoszenie nr OG.I.210.4.2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mniów

Termin złożenia dokumentów do dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wzory dokumentów

kwestionariusz_osobowy.doc   26 K
zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx   10.2 K

2018.09.03:
Wynik naboru
2018.08.02:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia”.
2018.06.15:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Mniów.pdf   265 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   267 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   267 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   267 K