Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Protokoły inwentaryzacyjne nr 3/2019 i 4/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie

Plany polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie gminy Mniów

Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mniów

Decyzje Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospadorowanie odpadami

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wyniki badań wody

Informacja o punkcie pomocy prawnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Nowe formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.
2019.11.14:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu”.
2019.11.14:
Protokoły inwentaryzacyjne nr 3/2019 i 4/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że na okres 30 dni wyłożono do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne nr 3/2019 i 4/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów.
2019.11.05:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.
2019.10.31:
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie
2019.10.21:
Plany polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie gminy Mniów

Rosochy.pdf   74 K
Gajus.pdf   615 K
CIetrzew.pdf   702 K
Szarak.pdf   182 K
Darz_Bór.pdf   458 K2019.10.08:
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniów o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mniów

Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 18 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

załącznik_do_uchwały.odt   16.6 K
załącznik_do_uchwały.pdf   31 K2019.09.20:
Decyzje Starosty Kieleckiego w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 703) Urząd Gminy Mniów podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 16 września 2019 roku wydał następujące decyzje o uznaniu za mienie gminne:

 

1. Decyzja znak: GN-I.6620.5.32.2019.DG wydana dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Wólka Kłucka jako działki numer: 82, 148, 149, 184, 199, 200, 248, 249, 273, 343, 373, 396, 408 (drogi) o łącznej powierzchni 6,5100 ha.

 

2. Decyzja znak: GN-I.6620.5.33.2019.DG wydana dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Pałęgi jako działki numer: 14, 28/2, 28/3, 47, 66/1, 66/2, 78, 153, 342 (drogi) o łącznej powierzchni 4,8400 ha.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, Urzędzie Gminy Mniów ul. Centralna 9 (tablica ogłoszeń) oraz na stronach internetowych: bip.powiat.kielce.pl i www.bip.mniow.pl
2019.09.06:
UWAGA! Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospadorowanie odpadami

Od września 2019 roku, opłat za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na nowy nr rachunku bankowego:

BS Kielce O/Mniów

60 84930004 0030 0506 0134 0095
2019.09.06:
Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że na okres 30 dni wyłożono do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów.
2019.09.03:
Wyniki badań wody

Wodociąg_Serbinów.pdf   268 K
Wodociąg_Mniów.pdf   268 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   268 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   279 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   268 K2019.08.09:
Informacja o punkcie pomocy prawnej

W dniu 12.08.2019r. na terenie gminy Mniów uruchomiony zostaje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Mniowie przy ul. Centralnej 11, sala nr 12 (wejście z tyłu budynku, od strony parkingu)

Punkt będzie czynny w dniach:

 • poniedziałek, środa, piątek w godz. od 8.00 do 12.00,
 • wtorek, czwartek w godz. od 12.00 do 16.00

Adwokat będzie przyjmował w dniach:

 • wtorek oraz czwartek w godz. od 12.00 do 16.00
 • środa w godz. od 8.00 do 12.00

Radca Prawny będzie przyjmował w dniach:

 • poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00
 • piątek w godz. od 8.00 do 12.00.

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 200 17 85.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, wykaz aktualnych Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz harmonogram działania dostępne są w załącznikach do ogłoszenia.


Załączniki

AKTUALNY_HARMONOGRAM_OBOWIĄZUJĄCY_OD_12_sierpnia_2019_ROKU.docx   22 K
AKTUALNY_HARMONOGRAM_OBOWIĄZUJĄCY_OD_12_sierpnia_2019_ROKU.docx   22 K
AKTUALNY_WYKAZ_PUNKTÓW_NIEODPŁTNEJ_POMOCY_PRAWNEJ_ORAZ_NIEODPŁATNEGO_PORADNICTWA_OBYWATELSKIEGO_NA_TERENIE_POWIETU_KIELECKIEGO_.docx   13.0 K2019.07.04:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.
2019.07.03:
Nowe formularze podatkowe od 1 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Mniów informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. Poz. 2244).

Do tej pory, do określania wzorów informacji i deklaracji składanych przez podatników, upoważniona była rada gminy. W gminie Mniów do 30 czerwca 2019 r. obowiązywał jeden wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składanej przez przez osoby fizyczne oraz trzy wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanej przez osoby prawne.

Od 1 lipca 2019 r. uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostało powierzone Ministrowi Finansów.

Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory:

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ( IN-1)
Informacji o gruntach ( IR-1)
Informacji o lasach ( IL- 1)
Deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN- 1)
Deklaracji na podatek rolny ( DR- 1)
Deklaracji na podatek leśny ( DL-1)

Do każdej informacji określono trzy załączniki (prefiks ZI):

 1. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 2. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 3. dane pozostałych podatników.

Do każdej deklaracji określono dwa załączniki (prefiks ZD):

 1. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 2. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Nowe wzory dostępne są w zakładce Wzory dokumentów.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.