Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018”

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji Starosty Kieleckiego o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy

Informacja do Ogłoszenia z dnia 19.04.2017r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż̇ jednostka samorządu terytorialnego organ

Wyniki badania wody

Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Zaborowicach

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

Plan udzielania zamówień publicznych Gminy Mniów na 2017 rok

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura...

Praca dla psychologa w gimnazjum

Wyniki badania wody

Praca dla psychologa w gimnazjum

Praca dla logopedy (neurologopedy)
2017.07.21:
Wójt Gminy Mniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psycholog
2017.07.21:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Mniów do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018”
2017.07.21:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mniów w roku szkolnym 2017/2018”
2017.07.20:
Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji Starosty Kieleckiego o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Urząd Gminy Mniów informuje, że Starosta Kielecki w dniu 17 lipca 2017 roku wydał następujące decyzje:

 

1. Decyzję znak: GN-I.6620.5.20.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Mniów jako działki nr 2539/1 i 2539/3 o łącznej pow. 0,5891 ha stanowi mienie gminne.

 

2. Decyzję znak: GN-I.6620.5.22.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Zachybie jako działka nr 487 o pow. 1,2600 ha stanowi mienie gminne.

 

3. Decyzję znak: GN-I.6620.5.23.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Mokry Bór jako działka nr 114 o pow. 0,1800 ha stanowi mienie gminne.

 

4. Decyzję znak: GN-I.6620.5.24.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Przełom jako działki nr 388 i 397 o łącznej pow. 0,5200 ha stanowi mienie gminne.


W załączeniu skany ww. decyzji

GN-I.6620.5.24.2017.DG.pdf   849 K
GN-I.6620.5.23.2017.DG.pdf   834 K
GN-I.6620.5.22.2017.DG.pdf   824 K
GN-I.6620.5.20.2017.DG.pdf   877 K2017.07.14:
Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy
2017.07.06:
Informacja do Ogłoszenia z dnia 19.04.2017r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż̇ jednostka samorządu terytorialnego organ


2017.06.21:
Wyniki badania wody

Wodociąg_Serbinów.pdf   261 K
Wodociąg_Mniów.pdf   261 K
Wodociąg_Grzymałków.pdf   261 K
Wodociąg_Cierchy.pdf   261 K
Wodociąg_Pieradła.pdf   261 K
Wodociąg_Serbinów1.pdf   1.2 M2017.06.14:
Informacja o wyłożeniu protokołów inwentaryzacyjnych

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniach od 14 czerwca 2017r. do 14 lipca 2017r. wyłożone są do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów, obejmujące drogi położone w miejscowościach Borki, Grzymałków i Malmurzyn.


Protokoły inwentaryzacyjne mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów

protokol_nr_1_borki.pdf   249 K
protokol_nr_2_grzymalkow.pdf   249 K
protokol_nr_3_malmurzyn.pdf   363 K2017.05.23:
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Zaborowicach

III. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.06.2017r. do godz. 13:002017.04.26:
Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gminne

Wójt Gminy Mniów informuje, że Starosta Kielecki w dniu 19 kwietnia 2017 roku wydał następujące decyzje:

  1. Decyzję znak: GN-I.6620.5.4.2017.DG ustalającą , że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Borki jako działki nr: 212, 213, 214, 219, 220, 222, 231, 232 o łącznej pow. 4,8200 ha stanowi mienie gminne.
  2. Decyzję znak: GN-I.6620.5.5.2017.DG ustalającą , że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Grzymałków jako działki nr: 13, 173, 186, 210, 228, 256, 261, 286 o łącznej pow. 2,9300 ha stanowi mienie gminne.
  3. Decyzję znak: GN-I.6620.5.6.2017.DG ustalającą , że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Mniów obr. Malmurzyn jako działka nr 175 o pow. 0,0884 ha stanowi mienie gminne.2017.04.21:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2017r.2017.02.27:
Plan udzielania zamówień publicznych Gminy Mniów na 2017 rok
2017.02.22:
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Mniowie.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Mniów, ul. Centralna 9 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.mniow.pl, celem podania do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów, pokój nr. 1, tel. (41) 37-37-002 wew. 301.
2017.02.09:
Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura...

Mniów, dnia 09.02.2017 r.

Znak: GKPS.VII.271.15.2016

Informacja Wójta Gminy Mniów

Wójt Gminy Mniów na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0488 T”

 

W ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

[...]

 

Pełna treść ogłoszenia
Praca dla psychologa w gimnazjum

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24 stycznia 2017 r. o godz. 10.002016.12.29:
Wyniki badania wody

Cierchy.pdf   392 K
Grzymałków.pdf   392 K
Pieradła.pdf   392 K
Serbinów.pdf   392 K
Mniów.pdf   392 K2016.12.22:
Praca dla psychologa w gimnazjum

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.002016.12.22:
Praca dla logopedy (neurologopedy)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w terminie do dnia 29 grudnia 2016  roku do godziny 10:00