Gmina
Ogłoszenia

ścieżka:  BIP > Gmina > Ogłoszenia > Inne ogłoszenia
Inne ogłoszenia

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie

Informacja o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk

Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania

Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 T w miejscowości Malmurzyn
2019.05.22:
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok, statystycznej liczbie dzieci, wskaźniku zwiększającym i najbliższej gminie
2019.04.26:
Informacja o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Mniów, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że na okres 30 dni wyłożono do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019 mienia gminnego podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów.
2019.04.25:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk

o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy dróg leśnych na terenie leśnictw: Długojów, Ómińsk i Serbinów [...]”2019.02.22:
Harmonogram Wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Mniów

Lp. Sołectwo Data Miejsce Godz. Osoba odpowiedzialna 
Pałęgi 17.03.2019 Ośrodek Rehab. 16.00 P. Irena Skowron 
Grzymałków 17.03.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Irena Skowron 
Wólka Kłucka 20.03.2019 Świetlica 18.00 P. Milena Miśta 
Podchyby 23.03.2019 SP w Rogowicach 15.00 P. Agnieszka Siadul 
Rogowice 23.03.2019 SP w Rogowicach 16.00 P. Agnieszka Siadul 
Serbinów 23.03.2019 SP w Rogowicach 18.00 P. Agnieszka Siadul 
Mokry Bór 24.03.2019 SP w Grzymałkowie 15.00 P. Agnieszka Chyb 
Straszów 24.03.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Krystyna Gorzelak 
Baran 28.03.2019 Budynek gospodarczy 18.00 P. Rafał Bednarczyk 
10 Gliniany Las 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 15.00 P. Aneta Kozieł 
11 Zachybie 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Aneta Kozieł 
12 Borki 30.03.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Krystyna Gorzelak 
13 Cierchy 31.03.2019 SP w Cierchach 16.00 P. Joanna Sosnowska 
14 Pępice 31.03.2019 SP w Cierchach 18.00 P. Joanna Sosnowska 
15 Malmurzyn 03.04.2019 Remiza OSP 17.00 P. Wiesława Spera 
16 Przełom 03.04.2019 SP w Mniowie 19.00 P. Wiesława Spera 
17 Węgrzynów 06.04.2019 SP w Mniowie 16.00 P. Aneta Kozieł 
18 Zaborowice 06.04.2019 SP w Zaborowicach 18.00 P. Małgorzata Janus 
19 Lisie Jamy 07.04.2019 SP w Mniowie 16.00 P. Justyna Szyszka-Snitko 
20 Mniów 07.04.2019 SP w Mniowie 18.00 P. Justyna Szyszka-Snitko 
21 Skoki 27.04.2019 SP w Grzymałkowie 17.00 P. Katarzyna Kosmal 
22 Pieradła 28.04.2019 Sala katechetyczna 16.00 P. Milena Miśta 
21 Skoki 14.04.2019 SP w Grzymałkowie 18.00 P. Katarzyna Kosmal 
22 Pieradła 14.04.2019 Sala katechetyczna 16.00 P. Milena Miśta 2019.04.01:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.
2019.03.29:
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania

w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie ok. 3200,0 mb (3,2 km) odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury [...]
2019.03.07:
Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 T w miejscowości Malmurzyn

W ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany...