Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2017.09.20:
Uchwała Nr 81/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08.09.2017 r.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za I półrocze 2017 r.2017.04.18:
Uchwała Nr 32/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami2016.12.16:
Uchwała Nr 122/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025 Gminy Mniów2016.12.16:
Uchwała Nr 121/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mniów na 2017 rok2016.09.21:
Uchwała Nr 67/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2016 roku2016.06.09:
Uchwała Nr 48/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium2016.04.07:
Uchwała Nr 24/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2015 rok2016.02.05:
Uchwała Nr 16/2016 I Składu Orzekającego RIO

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu2015.09.22:
Uchwała Nr 77/2015 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2015 rokuUchwała Nr 28/2015 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok2014.12.09:
Uchwała Nr 114/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Gminy Mniów2014.12.09:
Uchwała Nr 113/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mniów na 2015 rok2014.09.24:
Uchwała Nr 84/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2014 r.Uchwała nr 70/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Mniów2014.07.22:
Uchwała nr 69/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Mniów2014.04.14:
Uchwała nr 34/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2013 rok2014.03.12:
Uchwała nr 30/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Mniów2014.03.03:
Uchwała nr 22/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Mniów na 2014 rok2014.03.03:
Uchwała nr 21/2014 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanego długu Gminy Mniów2013.12.11:
Uchwała nr 109/2013 I Składu Orzekającego RIO

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok2013.12.11:
Uchwała nr 108/2013 I Składu Orzekającego RIO

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 Gminy2013.12.11:
Uchwała nr 107/2013 I Składu Orzekającego RIO

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 20142013.09.27:
Uchwała Nr 2147/2013 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Mniów2013.09.27:
Uchwała Nr 2146/2013 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Mniów2013.10.11:
Uchwała Nr 79/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów z I półrocze 2013 roku2013.06.25:
Uchwała kolegium RIO Nr 97/2013 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 37/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2013-20202013.06.25:
Uchwała kolegium RIO Nr 96/2013 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 31/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego2013.06.10:
Uchwała Nr 55/2013 w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
2013.04.15:
Uchwała Nr 42/2013 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 27/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie
2013.04.12:
Uchwała Nr 30/2013 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2012 rok
2013.03.11:
Uchwała Nr 19/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
2013.01.25:
Uchwała nr 110/2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 Gminy Mniów
2013.01.25:
Uchwała nr 109/2012 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mniów na 2013 rok
2012.05.30:
Uchwała Nr 157/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Uchwała Nr 157/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
2012.05.30:
Uchwała Nr 153/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Uchwała Nr 153/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2011 rok.
2012.01.03:
Uchwała Nr 104/2011 V Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Mniów w sprawie wieloletniej prognozy fnansowej na lata 2012-2020

RIO-104-2011.pdf   521 K2012.01.03:
Uchwała Nr 102/2011 V Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2012 rok

RIO-102-2011.pdf   878 KUchwała Nr 62/2010 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2011 roku

20110128121.jpg   0.9 M
20110128122.jpg   574 KUchwała Nr 64/2010 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie opini o projekcie uchwały Rady Gminy Mniów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020

20110128125.jpg   839 K
20110128126.jpg   740 K
20110128127.jpg   497 KUchwała Nr 110/2009 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2010 rok

Uchwala_Nr_110_2009_RIO_z_17.12.2009.pdf   0.9 MUchwała Nr 109/2009 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2010 r.

Uchwala_Nr_109_2009_RIO_z_dnia_17.12.2009.pdf   1.3 MUchwała Nr 93/II/2008 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 01.12.2008 r. w sprawie opinii o prawidlowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2009 r.

opinia.pdf
Uchwała Nr 93/II/2008 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 01.12.2008 r. w sprawie opinii o prawidlowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2009 r.
   573 K