Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Menu podstron:  <Archiwum opinii>
2018.12.10:
Uchwała Nr 161/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mniów na lata 2019 — 20282018.12.10:
Uchwała Nr 160/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2019 rok2018.12.10:
Uchwała Nr 159/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2019 rok2018.11.26:
Uchwała Nr 126/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego2018.10.21:
Uchwała Nr 112/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2018 roku

w sprawie opinii o informacji 0 przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2018 r.2018.04.17:
Uchwała Nr 50/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2017 rok2018.01.30:
Uchwała Nr 27/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mniów2018.01.30:
Uchwała Nr 26/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Mniów na 2018 rok2017.12.05:
Uchwała Nr 144/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2027 Gminy Mniów2017.12.05:
Uchwała Nr 143/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2018 rok2017.12.05:
Uchwała Nr 142/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mniów na 2018 rok2017.09.20:
Uchwała Nr 81/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08.09.2017 r.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za I półrocze 2017 r.2017.04.18:
Uchwała Nr 32/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniamiArchiwalne opinie RIO

Archiwum opinii