Wzory dokumentów

ścieżka:  BIP > Wzory dokumentów
Podatki i opłaty lokalne 2019, uchwały, formularze

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Formularze i deklaracje podatkowe

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych 2019
Podatki i opłaty lokalne 2018, uchwały, formularze

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Formularze i deklaracje podatkowe

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych
Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja

Wniosek o pokrycie kosztów utylizacji azbestu

Wysokość opłat, sposób zapłaty, terminy wpłat

Harmonogram odbioru odpadów

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Informacja o możliwości bezpłatnego demontażu z dachu, wywozu i utylizacji eternitu
druk_wniosku_o_wydanie_warunkow_zabudowy.doc   55 K
druk_wniosku_o_wydanie_warunkow_zabudowy.odt   30 KZwrot podatku akcyzowego za paliwo używane do produkcji rolniczej

informacja_akcyza.pdf   36 K
Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf   871 KWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_alkoholu.docx   13.7 K
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_alkoholu.pdf   78 K
2018.05.30:
Ceny wody i ścieków 2018

Tabela opłat
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków