Wzory dokumentów

ścieżka:  BIP > Wzory dokumentów
Podatki i opłaty lokalne 2019, uchwały, formularze

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Formularze i deklaracje podatkowe

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych 2019
Podatki i opłaty lokalne 2018, uchwały, formularze

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Formularze i deklaracje podatkowe

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych
Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja

Wniosek o pokrycie kosztów utylizacji azbestu

Wysokość opłat, sposób zapłaty, terminy wpłat

Harmonogram odbioru odpadów

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Informacja o możliwości bezpłatnego demontażu z dachu, wywozu i utylizacji eternitu
Zwrot podatku akcyzowego za paliwo używane do produkcji rolniczej

informacja_akcyza.pdf   36 K
Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf   871 K

2019.03.21:
Wzory wniosków w zakresie planowania przestrzennego

Wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.odt   15.0 K
Wniosek_o_zmianę_decyzji_o_warunkach_zabudowy.odt   13.9 K
Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.doc   72 K
Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.doc   68 K
Wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu_z_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.odt   22 K
Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia.odt   22 K
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_alkoholu.docx   13.7 K
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_alkoholu.pdf   78 K
2019.01.14:
Ceny wody i ścieków 2019

Tabela opłat2019.02.25:
Cena ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Mniowie
2018.05.30:
Ceny wody i ścieków 2018

Tabela opłat
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków