Wzory dokumentów

ścieżka:  BIP > Wzory dokumentów
Podatki i opłaty lokalne 2018, uchwały, formularze

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Formularze i deklaracje podatkowe

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych
Podatki i opłaty lokalne 2017, uchwały, formularze

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Formularze i deklaracje podatkowe

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych
Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja

Wniosek o pokrycie kosztów utylizacji azbestu

Wysokość opłat, sposób zapłaty, terminy wpłat

Harmonogram odbioru odpadów

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
druk_wniosku_o_wydanie_warunkow_zabudowy.doc   55 K
druk_wniosku_o_wydanie_warunkow_zabudowy.odt   30 KWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwrot podatku akcyzowego za paliwo używane do produkcji rolniczej

wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf   293 K
Procedura_zwrotu_w_2017.pdf   148 K
wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego.doc   405 KWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
2018.05.30:
Ceny wody i ścieków 2018

Tabela opłat2017.01.23:
Ceny wody i ścieków 2017

Tabela opłat
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków