Gmina
Kontrole w urzędzie

ścieżka:  BIP > Gmina > Kontrole w urzędzie
2013.11.08:
Luty 2013, kontrola Ośrodka Edukacja Przyrodniczej w Rogowicach

Informacja pokontrolna oraz Zalecenia pokontrolne.
2012.10.09:
Październik 2012, kontrola w Urzędzie Gminy

dotacje celowe 20112012.03.28:
Marzec 2012, kontrola w Urzędzie Gminy

załatwianie spraw, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zgłoszenia kandydatów na ławników2011.12.02:
Grudzień 2011 roku, kontrola w Urzędzie Gminy

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności2008.06.20:
Kwiecień 2008 roku, kontrola w Urzędzie Gminy

Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne.