Gmina
Prawo lokalne

ścieżka:  BIP > Gmina > Prawo lokalne > Sprawozdania z wykonania budzetu
Menu podstron:  <Za 2019 rok><Za 2018 rok><Za 2017 rok><Za 2016 rok><Za 2015 rok><Za 2014 rok><Za 2013 rok><Za 2012 rok><Za 2011 rok><Za 2010 rok><Za 2009 rok><Za 2008 rok><Za 2007 rok><Za 2004 rok><Za 2005 rok><za 2006 rok>
Sprawozdania z wykonania budżetu


Za 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.
Sprawozdania (bilanse) jednostkowe Gminnej Biblioteki Publicznej
Sprawozdania (bilanse) jednostkowe Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Sprawozdania (bilanse) łączne Gminy Mniów
Sprawozdania (bilanse) jednostkowe Urzędu Gminy Mniów
Sprawozdania finansowe za I kwartał 2019 roku

Za 2018 rok

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.

Za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2017 rok
Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za IV kwartał 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za III kwartał 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Za 2016 rok

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2016 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za IV kw. 2016 r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2016 r.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.

Za 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2015 rok
Sprawozdania budżetowe za 2015 rok
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za IV kwartał 2015 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za III kwartał 2015 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za I kwartał 2015 roku

Za 2014 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2014 rok
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za 2014 rok
Sprawozdania budżetowe za 2014 rok
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za III kwartał 2014 roku
Sprawozdania budżetowe za III kwartał
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za I półrocze 2014 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za II kwartał 2014 roku
Sprawozdania budżetowe za II kwartał
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I kwartał 2014 roku
Sprawozdania budżetowe za I kwartał

Za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za IV kwartał 2013 roku
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2013 roku
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW III KW. 2013
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za II kwartał 2013 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku.

Za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA 2012 ROK
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012 rok
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW

Za 2011 rok

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA II KW. 2011
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA III KW. 2011
Informacja z wykonania budżetu 2011 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2011 r.
Tabelaryczne zestawienie z wykonania budżetu w 2011 r.

Za 2010 rok

Sprawozdanie budżetowe za 2010 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK.
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2010 rok
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za III kwartał 2010 Roku

Za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2009 r.
Informacja o umorzeniach w 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNIÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za III kw. 2009 r.

Za 2008 rok

I kwartał 2008 r.
II kwartał 2008 r.
III kwartał 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok
Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu za 2008 r.

Za 2007 rok

Informacja za I polrocze 2007 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Za 2004 rok

Za 2005 rok

za 2006 rok