Jednostki organizacyjne
Edukacja i kultura

ścieżka:  BIP > Jednostki organizacyjne > Edukacja i kultura > Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie

I Nazwa placówki

            Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie

 

II Dane ogólne o placówce

1.      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów.

2.      W skład szkoły wchodzą klasy gimnazjalne

3.      NIP: Zespołu Szkół ; 959-191-61-02

4.     Regon: Zespołu Szkół; 292891840

5.     Telefon: (041) 3737018 lub 3737870

6.     Dyrektor – dr Andrzej Mazur, wicedyrektor – mgr Piotr Wilczak

7.     Stopień organizacyjny – szkoła samodzielna

8.     Charakter placówki – publiczna

9.     Organ prowadzący – Gmina Mniów

10.  Obwód Zespołu Szkół w Mniowie obejmuje miejscowości:

-         z zakresu Szkoły Podstawowej: Mniów, Olszyna, Przełom, Lisie Jamy, Węgrzynów,

-         z zakresu Gimnazjum: Mniów, Olszyna, Przełom, Lisie Jamy, Węgrzynów, Pielaki, Pieradła, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Kontrewers, Serbinów, Rogowice, Piaski, Stachura, Malmurzyn, Cierchy, Pępice

 

 

III Dane dotyczące uczniów i nauczycieli

1.     Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 – 491

w tym:oddział przedszkolny - 25

-         Szkoła Podstawowa – 197

-         Gimnazjum – 269

IV Liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 - 75

 

V Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 - 21

w tym:

- Oddział Przedszkolny - 1

- Szkoła Podstawowa - 10

- Gimnazjum - 10

 

VI Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 - 52

w tym:

- pełnozatrudnieni - 36

- niepełnozatrudnieni - 16